h

SP Leiden wil meer ambitie in bestrijding omgevingslawaai

18 oktober 2018

SP Leiden wil meer ambitie in bestrijding omgevingslawaai

Op 18 oktober werd in de raad het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 vastgesteld. In dit plan worden de geluidsnormen voor Leiden bepaald. Uit dit plan spreekt te weinig ambitie.

Het actieplan stelt de plandrempels vast en heeft als doel geluidshinder te beperken. Dat staat in het raadsvoorstel. Uit het actieplan zelf komt een ander beeld. In het actieplan worden namelijk dezelfde geluidsnormen gehanteerd die ook in de afgelopen jaren zijn gebruikt. Er is geen aanscherping van de normen. De SP Leiden betreurt dit zeer, gezien de negatieve gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

Daar komt nog bij dat in het plan wordt gesteld dat in Leiden er meer plekken komen met minder geluidsoverlast. Dat is waar. Het omgekeerde is ook waar. Dankzij de mobiliteitsplannen, zoals de Leidse Ringweg Noord, komen er plekken in Leiden met veel meer geluidsoverlast. Dat wordt op zich wel in het actieplan genoemd. Verder worden daar geen concrete maatregelen aan gekoppeld. Dit terwijl in de omgeving van de Leidse Ringweg Noord in de komende jaren veel meer geluidsoverlast zal zijn.

Woordvoerder Sander Sauvé: ‘Zowel de Leidse Milieuraad als de World Health Organization wijzen op de gezondheidsrisico’s van ernstige geluidshinder. De Leidse Milieuraad pleit daarom voor een verlaging van de plandrempels. Dat maakt het extra teleurstellend dat het college geen aanscherping van de plandrempels wilt. Daarnaast vinden we het jammer dat er geen concrete maatregelen worden genoemd om toekomstige geluidsoverlast rondom de grote Leidse Ringweg Noord en de Rijnlandroute aan te pakken. Dat geldt natuurlijk ook voor andere plekken in Leiden waar meer geluidsoverlast komt.’

Dat is ook de reden dat de SP Leiden een wijzigingsvoorstel van Partij voor de Dieren mede heeft gesteund. In dit voorstel moeten we in Leiden alsnog strengere plandrempels hanteren. Dit voorstel behaalde helaas geen meerderheid in de gemeenteraad.

Sauvé: ‘Het is jammer dat er geen meerderheid was voor dit voorstel. We blijven aandringen op aanpak van geluidsoverlast. Ook blijven we pleiten voor beperking van geluidsoverlast bij de grote verkeersprojecten.'

Meer informatie bij Sander Sauvé, 06-30731040.

U bent hier