h

Begrotingsdebat onthult verval in bestuursstijl

22 november 2018

Begrotingsdebat onthult verval in bestuursstijl

Tijdens het begrotingsdebat heeft de SP samen met de Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad voor ruim 7,5 miljoen aan bezuinigingen voorgelegd. Geen van de voorstellen wist het te halen. De collegedragende partijen D66, PvdA en GroenLinks namen wel voor 150 miljoen aan nieuwe ambities in de begroting op.

Om deze ambties te kunnen betalen, moeten deze partijen de belastingen in Leiden flink opschroeven. Verder gaat het bedrag dat de gemeente gaat lenen om alle ambities te kunnen betalen, in totaal oplopen tot ruim 750 miljoen.

De Ondernemingsraad van de Leidse gemeente gaf een duidelijke waarschuwing per brief. Alle plannen van het college kunnen door de ambtelijke organisatie niet meer verwerkt worden. Daarvoor zijn extraflinke investeringen nodig in de organisatie. Het college legde deze aaarschuwing naast zich neer.  In de brief van de ondernemingsraad stond nota bene ook al dat de ondernemingsraad van mening is dat er niet naar hun adviezen geluisterd wordt.  

De SP had samen met de andere partijen zeven bezuinigingsvoorstellen ingediend. Daarvan was het niet ophogen van de Gouden Balbrug het belangrijkste voorstel. Het ophogen van de brug kost 3,5 miljoen. Bewoners van de wijk Noordvest-Molenbuurt hadden tijdens een bijeenkomst van de wijkvereniging tegenover de SP hun zorgen geuit. Het ophogen van de Gouden Balbrug gaat verstorend werken op de plannen om over de Langegracht een Hoogwaardig Openbaar Vervoerslijn (HOV) aan te  leggen.
(Zie ook: https://www.noordvest-molenbuurt.nl/belangrijke-ontwikkelingen-in-noordv...)
Verder wilde de SP samen met de andere partijen dat er bezuinigd zou worden op diverse uitgaven. Het ging om de uitgaven van het programma binnenstad (1 miljoen), de bijdrage van de gemeente aan European City of Science (850.000 euro) en een bijdrage aan de universiteit voor campusontwikkeling (1 miljoen). Ook de aanleg van een nieuwe brug naar Poelgeest op nog geen 300 meter van de bestaande Heukelbrug kon wat betreft de SP geschrapt worden (ruim 1.5 miljoen). Tenslotte had de SP ook nog een voorstel om niet nog eens 200.000 euro aan de Lakenhal te geven. De gemeente heeft al meer dan 23 miljoen aan het museum ter beschikking gesteld voor verbouwing en renovatie van het museum. De PvdA vond in eerste instantie ook dat er meer dan voldoende financiële steun voor het gemeentemuseum was geweest. Deze partij wilde het voorstel van de SP dan ook steunen, maar mocht dit uiteindelijk net van hun coalitiepartners GroenLinks en D66.

Fractievoorzitter Theeuwen:”In Leiden hebben we al jaren de afspraak dat iedere partij stemt op basis van de inhoud. Dat de PvdA dit niet mag van haar coalitiepartners is in regelrechte tegenspraak met het bestuursakkoord. Dit akkoord is door alle partijen ondertekend. Op deze manier wordt alles weer dichtgetimmerd door het college en blindelings gesteund door de coalitiepartijen. Een bijzonder slechte ontwikkeling.” De avond eindigde dan ook in een situatie waarbij alle oppositiepartijen tegen de begroting van de drie coalitiepartijen stemde. Dit is in al jaren niet meer voorgekomen.

De SP boekte nog wel twee successen. Ten eerste omarmde het college de motie 'Help de ouders'. Hierin riep de SP het college op om ouders van doelgroepkinderen te helpen bij het aanvragen van een toeslag voor de peuterspeelzaal.

Verder zegde de wethouder toe dat het college in gesprek gaat met de Universiteit Leiden over huisvesting van internationale studenten. Zij vinden moeilijk een woning. Ook worden ze er door de universiteit van tevoren onvoldoende op gewezen dat zij op tijd moeten beginnen met het zoeken naar een woning. De internationale studenten hadden hiernaar onderzoek gedaan in samenwerking met ROOD Leiden. De wethouder gaat dit onderzoek gebruiken in het gesprek met de universiteit. Dit is een mooi succes dat de internationale studenten en de Leidse ROOD-leden hebben geboekt.

Meer informatie

Antoine Theeuwen
Fractievoorzitter SP Leiden

Link naar begrotingsdebat: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/491483/Gemeenteraad%2013-11-2018

U bent hier