h

SP vraagt Deltaplan dakloosheid

5 november 2018

SP vraagt Deltaplan dakloosheid

Er komen weer steeds meer daklozen in Leiden. Ondanks al het werk van de vorige (SP) wethouder, Roos van Gelderen, en de extra woonruimte die tot stand is gekomen.  Hoe kan dat?

Er zijn veel oorzaken van dakloosheid. Door de economische crisis zijn veel mensen in financiële problemen terechtgekomen en zijn ze hun huis kwijtgeraakt. Ook zijn er steeds meer jongeren met psychiatrische problemen of met een verstandelijke beperking die niet worden opgevangen door de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) of een andere instelling. Zij komen in de daklozenopvang terecht. Daar horen ze niet thuis. Het is heel slecht voor hun ontwikkeling. Er zijn jongeren van boven de 18 die op straat  komen omdat ze niet thuis kunnen wonen vanwege de 'kostendelersnorm'. Door de kostendelersnorm wordt de uitkering van mensen die hun kind (of iemand anders) in huis hebben wonen gekort. Een andere oorzaak van dakloosheid is verslavingsproblematiek.

Eigenlijk kun je de oorzaken van dakloosheid kort samenvatten. Het is een gevolg van het kille, neoliberale beleid van jaren. Steeds meer voorzieningen worden vanuit de landelijke regering afgebroken, waardoor mensen op straat komen te staan. En dan is het aan de gemeenten om nog zoveel mogelijk te redden wat er te redden valt. Het is duidelijk dat daar een eind aan moet komen.

De wethouder Gezondheid, Jeugd en Welzijn van het huidige college, Marleen Damen (PvdA) heeft op verzoek van de SP een deltaplan dakloosheid toegezegd. In het eerste kwartaal van 2019 moet dat plan klaar zijn. De  SP zal dit scherp in de gaten houden.

Meer informatie bij: Ries van Walraven

U bent hier