h

Gemeente stopt subsidie: hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen naar huis

17 april 2019

Gemeente stopt subsidie: hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen naar huis

Per 1 mei stopt de subsidie van de gemeente aan LIVE (Leids Initiatief voor Educatie), een klas voor hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen. Er zijn kinderen die door allerlei oorzaken niet passen in een gewone klas. Dit geldt voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Bij LIVE voelen de kinderen zich veilig en kunnen ze op hun eigen manier leren. Ries van Walraven, raadslid Onderwijs: "Er is meer dan genoeg geld vanuit het Passend Onderwijs, maar de schoolbesturen die erover gaan beweren dat zij het geld niet aan LIVE mogen besteden. Maar het staat nergens op papier dat dit niet mag."

 

Volgens de ouders die betrokken zijn bij LIVE  verschuilen de gemeente en de schoolbesturen zich achter regels waarvan niemand weet of deze van toepassing zijn op LIVE. Op 3 april 2019 kreeg de SP in de Tweede Kamer een motie aangenomen die het mogelijk maakt vanuit de onderwijsinspectie schoolbesturen te dwingen om samen te werken met buitenschoolse onderwijsinitiatieven. Ries van Walraven: " Ik heb dit naar voren gebracht in de commissie, maar er werd direct gezegd dat dit niet voor LIVE gold en het college wil niet uitzoeken of deze nieuwe maatregel de oplossing van het probleem kan zijn. Het is een schande dat er zoveel kinderen thuis zitten, terwijl er geld genoeg is. Ik vind het ook raar dat de subsidie tijdens het schooljaar stopt. Dit schaadt de kinderen ernstig in hun schoolloopbaan!"

U bent hier