h

4022 handtekeningen: duidelijk signaal voor een democratischer woonbeleid

30 mei 2019

4022 handtekeningen: duidelijk signaal voor een democratischer woonbeleid

Foto: LEAD

Het referendumverzoek over de kwestie LEAD, de extreme hoogbouwplannen op het KPN/Monuta-terrein aan de Willem de Zwijgerlaan heeft ruim 4000 steunbetuigingen gekregen. Helaas te weinig voor het referendum om doorgang te vinden, maar genoeg om te laten zien dat de discussie rondom deze bouwplannen breder is dan ontevreden buurtbewoners.

 

De SP is de afgelopen weken, samen met groep Zorgen om LEAD en Partij Sleutelstad op pad geweest langs de deuren en op de markt om mensen te informeren over het referendum. Graag willen we alle mensen die geholpen hebben bedanken voor hun inzet. We gaan door met de discussie over hoogbouw in de stad, met als uitgangspunt: de inwoners maken de stad, niet de projectontwikkelaars.

 

Samen willen we dat onze stad betaalbaar en leefbaar voor iedereen is. Als daar hoogbouw voor nodig is, willen we dat samen met de stad bespreken en duidelijke regels vastleggen. We willen niet meer zien dat het grote geld zwaarder weegt dan de belangen van de inwoners van deze stad. Zolang de torens nog niet staan zullen we strijdbaar blijven, en ons inzetten voor een plan dat past in de buurt, duurzaam is, en past in bestaande plannen en beleid voor het gebied en onze stad.

U bent hier