h

Aanbestedingen bij jeugd, zorg en welzijn: de boel opschudden?

27 juni 2019

Aanbestedingen bij jeugd, zorg en welzijn: de boel opschudden?

Foto: SP

"Aanbestedingen zijn hét middel om welzijnsorganisaties te dwingen beter samen te werken en efficiënter te werken. Het is belangrijk dat de boel opgeschud wordt." Dat zei de wethouder van Gezondheid,  Jeugdzorg & Welzijn, Marleen Damen (PvdA). Tijdens de commissievergadering van Onderwijs en Samenleving over de jaarstukken uitte de SP kritiek op de aanbestedingen in het sociaal domein. En dit kreeg de SP als antwoord.

Ries van Walraven, woordvoeder Jeugd, Zorg en Welzijn: "De organisaties in Leiden die ontzettend goede dingen doen voor de mensen worden weggezet als conservatieve instellingen die niet willen veranderen en niet met hun tijd meegaan. Door de aanbestedingen wordt alles beter! Er wordt een beeld neergezet van 75 organisaties die al jaren bestaan en zomaar wat doen."

 

Ries: "Ik ben echt geschokt door zoveel onbegrip. Dit college ziet de werkelijkheid gewoon niet. Ze denken echt dat ze door een commercieel bedrijf in te huren als een soort hoofdaannemer, de financiële en organisatorische problemen in het sociaal domein kunnen oplossen. Maar we weten wel beter. Marktwerking in de zorg heeft nooit gewerkt, dus waarom nu wel?"

Helaas stond de SP bijna alleen in haar standpunt. Alleen de Partij voor de Dieren steunde ons. Er gaan geruchten dat het bedrijf  'Incluzio' veel kans maakt de aanbesteding te winnen. Dit bedrijf is al actief in Leiderdorp. Vorig jaar maakte Incluzio een winst van 18 miljoen euro. Dit kwam ook ter sprake in de vergadering. De wethouder zei daarover dat het nog helemaal niet zeker was dat Incluzio de aanbesteding zal winnen.

Een ander punt dat de SP naar voren bracht was de bezuiniging op de peuterspeelopvang die het college in gedachten heeft en het belang van een goede basis voor het jonge kind. In oktober wordt besloten wat er precies met de kinderopvang gaat gebeuren. Ries: " Wij hebben dit alvast naar voren gebracht omdat we willen voorkomen dat dit onder het tapijt geschoven wordt!"

Al met al een trieste avond. De SP gaat zich beraden op hoe verder te gaan in deze moeilijke tijden en welke strategie best gevolgd kan worden.

U bent hier