h

SP Leiden boos over nieuwe bezuiniging voor de minima

15 september 2019

SP Leiden boos over nieuwe bezuiniging voor de minima

De SP Leiden heeft met veel ongenoegen kennis genomen van de stukken die een voorstel doen om de vergoeding op de Collectieve Zorgverzekering Minima (CSM) te verlagen. Na het wegbezuinigen van de Declaratieregeling (circa 1,2 miljoen) is deze bezuiniging van 954.000 euro op jaarbasis opnieuw een flinke klap voor de Leidenaren die het minder breed hebben.

Dat er meer bezuinigingen op het Sociaal Domein aan zaten te komen had de SP al verwacht van een College dat keer op keer aan het bezuinigen is op het Sociaal Domein. Voor de SP is al duidelijk geworden dat dit College het niet heeft op de minder bedeelden in de stad. Na het afschaffen van de declaratieregeling en de beoogde bezuinigingen die voor de boeg staan op het subsidiebeleid van de gemeente is deze bezuiniging op de Collectieve Zorgverzekering Minima een nieuwe klap. De Collectieve Zorgverzekering Minima is een combinatie van een korting op de basisverzekering en een aanvullende verzekering waarvan de premie (grotendeels) door de gemeente wordt betaald. De deelnemer kan kiezen voor de standaard aanvullende verzekering, de Av-standaard, of voor de meer uitgebreide Av-top. Mensen weten steeds meer de weg hier naartoe te vinden de afgelopen jaren, waarmee de totale kosten voor de gemeente 2,1 miljoen euro waren.

De minima die gebruik kunnen maken van de CZM komen in aanmerking voor de Zorgtoeslag van de Belastingdienst. In 2019 is deze toeslag voor de  laagste inkomens  € 99 per maand. Per saldo betalen Leidse minima in 2019 (mits zij de zorgtoeslag aanvragen) voor de basis/Av- standaard verzekering € 14 en voor de basis/Av-top  € 31 per maand.

De Gemeente heeft nu echter voorgesteld, in een poging om verder te gaan met bezuinigen, deze kosten voor de mensen die hier gebruik van maken flink te verhogen, en dus de gemeentelijke bijdrage aan de zorgverzekering flink te verlagen. Zowel de klanten van de Av-standaard als de Av-top moeten met dit nieuwe voorstel 15 euro per maand extra gaan betalen. Dit komt echter nog bovenop de geplande extra kosten van 6 euro per maand omdat zorgverzekeraar ZZ nog maar maximaal een korting mag geven van 5 procent volgens de wet, startend in 2020. ZZ gaf eerst nog een korting van 9 procent. Het gevolg is dat als gevolg van deze bezuinigingen de gebruikers van deze voorzieningen nu 21 euro per maand meer moeten gaan betalen. Er hoeft niet over uitgeweid te worden dat dit een bijzonder groot bedrag is voor mensen met een laag inkomen. Dit is een bizarre verhoging die ongetwijfeld grote nadelige gevolgen zal hebben voor Leidse minima met een zorgbehoefte. Het is pijnlijk om te zien hoe dit College de minima in de kou laat staan in Leiden. Dit komt onder andere vanwege de afspraken in de Gemeente dat alle tekorten die in het Sociaal Domein worden gemaakt, ook in het Sociaal Domein zelf moeten worden opgelost. Een regeling waarvan de SP al duidelijk heeft gemaakt dit absoluut niet te willen. Het is prima om het principe te hanteren dat overschotten in het Sociaal Domein daar ook behouden blijven, heel graag zelfs. Het Sociaal Domein is het belangrijkste onderdeel van de Gemeente. Dit principe de andere kant op hanteren heeft echter desastreuze gevolgen. Het gevolg is dat het Sociaal Domein nu keer op keer in zijn eigen voet moet gaan schieten. de Leidenaren met een lager inkomen zijn vervolgens ook keer op keer de dupe hiervan.

Met de nu voorgestelde bezuiniging neemt de bijdrage van de Gemeente aan de Collectieve Zorgverzekering af met maar liefst 45 procent. Een ongekende en keiharde bezuiniging. Het valt de SP, evenals de Adviesraad Sociaal Domein op dat er geen inhoudelijke argumentatie wordt geleverd van de gemeente of dit nog een bepaald doel had (behalve bezuinigen). Bij de afschaffing van de declaratieregeling werd nog de schijn omhoog gehouden dat dit tot meer participatie zou leiden in Leiden omdat parallel hieraan nog een veel kleiner bedrag werd uitgegeven aan maatwerk. Bij deze bezuiniging is dit niet het geval. De Gemeente geeft alleen aan dat veel andere gemeenten ook een meer sobere vergoeding geven op de Collectieve Zorgverzekering, en dat het dus geen probleem is om ons in de rijtje aan te sluiten. Dit is voor de SP een absoluut onzin argument. Als andere gemeenten een meer sobere vergoeding geven is dat aan hun, er is geen reden om ons tot ditzelfde niveau te verlagen. Dan zouden keiharde bezuinigingen op de binnenstad en het Bio Sciencepark ook op zijn plaats zijn om dit weer tot een ‘landelijk gemiddelde’ te brengen.  

De SP gaat er wederom alles aan doen om deze nieuwe bezuiniging op het Sociaal Domein tegen te gaan. Op 26 september wordt het besproken in de Commissievergadering en 17 oktober wordt hier over gestemd en wordt het stuk aangenomen of verworpen in de Gemeenteraad. Mocht er iemand meer informatie willen of een verhaal willen delen over de Collectieve Zorgverzekering Minima dan hoort de SP Leiden dit uiteraard graag. U kunt contact opnemen met Thomas van Halm (thomasvanhalm@gmail.com) (06-15699659)

U bent hier