h

Nachtelijke sluiting huisartsenposten regio gaat ten koste van bereikbaarheid en kwaliteit huisartsenzorg

26 februari 2020

Nachtelijke sluiting huisartsenposten regio gaat ten koste van bereikbaarheid en kwaliteit huisartsenzorg

Foto: DennisM2

Per 2021 dreigen de huisartsenposten van het LUMC, in Voorhout en Alphen aan den Rijn ’s nachts gesloten te blijven. Iedereen die ’s nachts zorg nodig heeft van een huisarts uit Leiden en de regio kan dan alleen nog terecht in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. De SP afdelingen Leiden en Alphen aan den Rijn zijn groot tegenstander hiervan en trekken samen op voor het behoud van de huidige huisartsenposten. De nachtelijke sluiting van de huisartsenposten in het LUMC en de regio gaat ten koste van bereikbaarheid en kwaliteit huisartsenzorg en dat wil de SP voorkomen.

De verschraling van de huisartsenzorg wordt gebracht alsof hierdoor de zorg verbetert, zoals ook is op te maken uit antwoorden van minister Bruins op vragen van de SP in de Tweede Kamer. De realiteit is dat mensen verder moeten reizen als ze ’s nachts een huisarts nodig hebben. En dat de bereikbaarheid verder afneemt.

Het sluiten van de huisartsenpost ’s nachts is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van politieke keuzes. Geld is niet het probleem. In het huidige zorgstelsel maken de zorgverzekeraars en de huisartsen de dienst uit. Daarbij zijn de zorgverzekeraars de boven liggende partij. En de zorgverzekeraars zetten vol in op schaalvergroting en zorgverschraling. Of het nu om ziekenhuizen gaat die men failliet laat gaan of het sluiten van huisartsenposten.

Niet het belang van de zorgverzekeraars, maar dat van de patiënt zou voorop moeten staan. We moeten uitgaan van wat een vergrijzende samenleving op de lange termijn aan huisartsenzorg nodig heeft. En daarbij horen volwaardige huisartsenposten in het LUMC, in Voorhout en in Alphen aan den Rijn die in de avonden, nacht en weekend bereikbaar is.

U bent hier