h

SP en Partij Sleutelstad op de bres voor Leidse ongedocumenteerden

13 maart 2020

SP en Partij Sleutelstad op de bres voor Leidse ongedocumenteerden

Dinsdag 10 maart 2020 sprak de Commissie Onderwijs & Samenleving van de gemeenteraad over een motie van de SP en Partij Sleutelstad. In deze motie wordt gevraagd de Bed, Bad en Brood voorziening (BBB) in Leiden nog een paar maanden open te houden. Er waren ook bewoners van de BBB aanwezig en begeleiders van de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) en de Fabel van de Illegaal.

Ries van Walraven, woordvoerder Zorg en Welzijn: "Ik heb veel schrijnende verhalen gehoord over mensen die al meer dan 20 jaar in Leiden wonen en in een uitzichtloze situatie zitten. Sommigen zijn ziek en moeten toch naar Rotterdam. De SP en Partij Sleutelstad vinden dit onmenselijk!"

Het college gaat de BBB sluiten en wil de bewoners overplaatsen naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam. Daar komen ze in een soort nachtopvang terecht en krijgen ze nauwelijks of geen begeleiding. Ze mogen daar trouwens alleen naartoe als ze 'meewerken aan vertrek'. Als ze dat niet doen komen ze op straat terecht. Maar er zijn veel mensen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst omdat dat land ze niet wil toelaten. De verblijfsperiode in Rotterdam is een half jaar. De kans is groot dat mensen die een half jaar in de Rotterdamse LVV hebben gezeten weer terugkomen naar Leiden, waar ze hun netwerk hebben. De regering Rutte en het Leidse college kijken weg.

Terwijl burgemeester Lenferink op TV zegt dat er 25 vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden naar Leiden mogen komen en er al gezinnen zijn in Leiden om deze kinderen op te vangen, zijn er andere mensen die al meer dan 20 jaar in Leiden wonen en weg moeten.

De reden van de sluiting van de BBB is een bezuinigingsmaatregel. Het is te duur. Dat komt voor een deel door de professionele beveiliging die er 24 uur per dag is, waarvan sommigen zeggen dat dit niet nodig is.

Donderdag 12 maart werd de motie van SP en PS weggestemd. Voor de bewoners van de Leidse BBB is geen plaats meer. Ries van Walraven: "Leiden, Stad van Vluchtelingen, maar dan alleen de vluchtelingen die door het stadsbestuur worden uitgekozen!"

Hieronder een artikel van De Fabel die hetzelfde tegen het probleem aankijkt als de SP en Partij Sleutelstad: https://www.doorbraak.eu/holle-praatjes-tijdens-raadscommissie-over-sluiting-van-leidse-bed-bad-broodopvang

U bent hier