h

SP beleid rondom Statushouders succesvol

6 augustus 2020

SP beleid rondom Statushouders succesvol

Foto: SP

Het Leidse project JA Statushouders (JAS) dat is opgezet door voormalig SP-wethouder Roos van Gelderen is geslaagd. Dat blijkt uit een onderzoek van de bureaus Berenschot en Regioplan. Doel van het project is vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) eerder het gewone onderwijs in te krijgen en aan een baan te helpen. Van de 202 jonge statushouders die het driejarige traject hebben afgerond is 46 % uitgestroomd naar onderwijs en 31 % vond een baan. Een aantal statushouders is verhuisd.

 

Het was vooral de intensieve begeleiding van de statushouders die het project succesvol heeft gemaakt. De statushouders zelf moesten minimaal 24 uur met taal, stage en inburgeren bezig zijn. Praktische problemen werden snel opgelost en er was aandacht voor psychische problemen. Vooral de stages bleken zeer goed te werken. Door bezig te zijn in de maatschappij leer je de taal beter en kun je een netwerk opbouwen. De taal blijft nog wel een probleem, daar moet nog meer aandacht aan worden besteed. Vooral de vaktaal.

 

De onderzoeksbureaus geven aan dat er ook meer aandacht moet worden besteed aan traumaverwerking en andere psychische problemen van statushouders.

 

Ries van Walraven, SP-woordvoeder Zorg en Welzijn: “Hieruit blijkt duidelijk dat investeren in mensen zin heeft. 86% van deze statushouders is uit de uitkering. Dat is een groot succes!”

 

Meer informatie: ries.vanwalraven@planet.nl, tel 06-57756366

 

U bent hier