h

Muldersstraat: Gemeente kende bouwregels niet

9 oktober 2008

Muldersstraat: Gemeente kende bouwregels niet

De gemeente Leiden beweerde niet op de hoogte te zijn van de juiste bouwregelgeving bij het onderhoud door woningcorporaties. Ondanks waarschuwingen van politici en bewoners greep wethouder Van Woensel daarom niet in bij de illegale dakrenovatie in de Muldersstraat en omstreken. De Sleutels, eigenaar van de huizen, wil nu de dakrenovatie ‘legaliseren’, hoewel het twijfelachtig is of dat kan.
Illegale dakrenovatie in de Muldersstraat

Vorige week werden de antwoorden bekend op vragen van SP, Leefbaar Leiden, Stadspartij Leiden Ontzet, PvdA en GroenLinks. Daarin stelt wethouder Van Woensel (VVD): “Tot nu toe is het altijd bestaand beleid geweest binnen de gemeente Leiden dat woningbouwcorporaties voor onderhoudswerkzaamheden geen vergunning nodig hadden.” Volgens de Beroeps- en Bezwaarschriftencommissie was wél een vergunning nodig. Daarvan was de gemeente tot nu toe nog “niet op de hoogte”.

Woningcorporatie De Sleutels van Zijl en Vliet heeft nu alsnog een bouwvergunning aangevraagd voor de dakrenovatie. De zorgen van politieke partijen ten aanzien van constructieve veiligheid, formaldehyde, isolatie en brandveiligheid konden nog niet weggenomen worden door de wethouder. Uit de toetsing van de bouwaanvraag moet blijken of aan al die vereisten is voldaan. Van Woensel: “Wij zullen scherp toezien op de naleving van de bouwregelgeving.”

Wethouder Van Woensel heeft wel toegezegd dat de kosten voor de extern adviseur van de bewonerscommissie betaald zullen worden door de gemeente.

Meer informatie: Louk Rademaker, 06-25563389, lrademaker@tomaatnet.nl
Vijf partijen stellen vragen over fout gemeente in Muldersstraat (Nieuwsbericht 4 september 2008)
Grote onvrede over dakrenovatie Muldersstraat (Nieuwsbericht Leidsch Dagblad, 29 januari 2008)
Gemeente fout in Muldersstraat (Nieuwsbericht Leidsch Dagblad, 29 augustus 2008)
Lees de volledige antwoorden...

U bent hier