h

“Burgemeester en wethouder moeten uit bestuur Pieterskerk”

22 december 2009

“Burgemeester en wethouder moeten uit bestuur Pieterskerk”

 Burgemeester en wethouder moeten uit bestuur Pieterskerk”
De afgelopen jaren heeft de Leidse gemeenteraad ruimhartig subsidie gegeven aan de Stichting Pieterskerk Leiden. Daarnaast staat de gemeente ook garant voor ruim 5,5 miljoen euro vanwege de restauratie van de kerk. Een jaar geleden is afgesproken dat, met zicht op het afronden van de restauratie, de Stichting Pieterskerk zelf voor de exploitatie van de kerk moet zorgen. Het is immers een private stichting. Het gaat echter niet goed met de financiën van de Pieterskerk en de raad wordt er maar mondjesmaat van op de hoogte gehouden. “En dat terwijl de burgemeester en wethouder Steegh in het bestuur van de Stichting Pieterskerk zitten,” zegt SP-raadslid Eva de Bakker. “Dat is een ongewenste situatie die moet stoppen.”

Voormalig wethouder Pechtold heeft als eerste wethouder zitting genomen in het bestuur van de Pieterskerk. Daarna zijn de burgemeester Lenferink en andere wethouders lid geworden van het bestuur. De SP vindt dat alle schijn van belangenverstrengeling voorkomen moet worden en dat het daarom een onwenselijk is om de burgemeester en een wethouder in het bestuur te hebben.

De bemoeienis van collegeleden in het bestuur van de Pieterskerk heeft er niet toe geleid dat de gemeenteraad voldoende informatie krijgt over de Pieterskerk. Al meerdere malen heeft o.a. de SP gevraagd naar de prestatieafspraken die de gemeente met de Pieterskerk maakt, zodat we weten wat de Pieterskerk moet leveren voor de subsidie die ze krijgt. De prestatieafspraken zijn echter nog niet gemaakt en komen pas laat in 2010.

De positie van het Pieterskerkbestuur en de consequenties voor het krijgen van subsidie wijken dus af van andere stichtingen in Leiden. “Dat is niet correct,” stelt De Bakker (SP). “Het college moet haast maken met de afspraken met de Pieterskerk. Daarnaast moet de samenstelling van het bestuur veranderen.”

Om die reden heeft de SP samen met de VVD een voorstel gedaan om een door de gemeenteraad benoemd persoon in het bestuur van de Pieterskerk te laten plaats nemen. CDA, PvdA en GroenLinks durfden geen kleur te bekennen en stemden tegen dit voorstel. Uiteindelijk werd met een verschil van 4 stemmen het voorstel verworpen.

Reactie van het college van B&W

De VVD vroeg aan de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, of hij bij het debat over de Pieterskerk niet vervangen kon worden door de vice-voorzitter. Burgemeester Lenferink weigerde aan dit verzoek te voldoen. Volgens de SP een gemiste kans. “Het is jammer dat de burgemeester niet even aan de kant wil gaan zitten voor dit debat. Dat geeft een verkeerd signaal,” zegt De Bakker. “Hij heeft immers 3 petten op, te weten voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van het college en voorzitter van het bestuur van de Pieterskerk.”

Het bestuur van de Pieterskerk vindt het een goed idee om een bestuurslid te kijgen die namens de raad plaatsneemt. Het college van Burgemeester en Wethouders raadde het voorstel echter sterk af. De Bakker: “Dat is heel opmerkelijk, aangezien 2 van de 6 collegeleden ook in het bestuur zitten. Hebben zij met een andere pet op, een andere mening?” Toen de VVD vroeg of het college unaniem was over het voorstel, was het antwoord 'ja'.

Het college heeft toegezegd dat er na de verkiezingen een debat zal komen over het bestuur van de Pieterskerk. Ze zal een brief opstellen met de mening van het huidige college over de situatie.

Financiële achtergrond Pieterskerk

De Pieterskerk krijgt tot en met 2012 een subsidie van 339.000 euro voor rentebetalingen en het aflossen van van de garantielening. Dat is besloten bij de Perspectiefnota, waar de SP tegen stemde.
Daarnaast heeft in 2006 de gemeenteraad besloten om garant te staan voor een lening van de Pieterskerk, waardoor de garantiesom uitkwam op 5,523 miljoen euro. In 2008 bleek dat het niet voldoende was en is de garantstelling aangevuld met subsidie voor de aflossing van de rente.

In 2008 was de exploitatie van de Pieterskerk 270.000 euro negatief, waardoor ze haar reserves moest aanspreken. Ook in 2009 blijken de inkomsten tegen te vallen en de Pieterskerk heeft 2 full-time medewerkers moeten ontslaan.

Het college van Burgemeester en Wethouder stelden de gemeenteraad deze week een boekhoudkundige truc voor, zodat de Pieterskerk uitkomt met haar begroting. De 339.000 euro, die bedoeld was voor de aflossing van de rentelast, kan tevens gebruikt worden voor het voorkomen van een negatieve exploitatiesaldo in 2009. Alleen de SP, VVD en SLO hebben tegen dit voorstel gestemd.

Meer informatie bij Eva de Bakker: 06-14040592 of edebakker@sp.nl

U bent hier