h

SP boos over negeren buurt bij herinrichting Transvaal I

19 december 2013

SP boos over negeren buurt bij herinrichting Transvaal I

Bij het besluit over de Morspoortgarage is op voorstel van de SP en anderen besloten de buurt meteen op te knappen. Er zijn daarvoor samen met de buurt plannen gemaakt. Maar nu de plannen klaar zijn, wil de buurt juist bezwaar maken tegen de plannen! Reden is dat een commissie voor ruimtelijke kwaliteit, TACOR geheten, een streep heeft gehaald door de voorstellen van de buurtbewoners. De SP is daar erg boos over. SP-raadslid Julian van der Kraats: “De raad heeft in 2011 juist gezorgd voor minder regels voor de inrichting van de openbare ruimte. Nu blijkt dat er een nieuwe commissie is die zich er toch weer mee bemoeit, en dat de adviezen van die commissie zelfs zwaarder wegen dan wat de buurt zelf wil! Wij vinden dat echt belachelijk. We hebben met schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. In het vervolg daarop willen we op zoek naar een meerderheid voor minder regels voor de inrichting van de openbare ruimte, en meer ruimte voor publieksparticipatie”. Lees hieronder de schriftelijke vragen van de SP.

Onlangs werd bekend dat er problemen zijn rond het herinrichtingsplan voor de wijk Transvaal I, waartoe is besloten bij het besluit over de Morspoortgarage. Er is een plan gemaakt samen met de bewoners, maar de commissie TACOR heeft daar zo veel aan veranderd dat de buurt nu niet meer akkoord is met notabene een plan om hun eigen buurt mooier en leefbaarder te maken! Daarom heeft de SP de volgende vragen:

  • Heeft de TACOR alleen een adviserende taak, of gaan de bevoegdheden verder? Als het alleen adviserend is, waarom weegt het college in dit geval de wensen uit de buurt dan niet zwaarder?
  • Op de website van de gemeente is summiere informatie te vinden over de TACOR. Daar wordt gesteld dat deze commissie zich met grote projecten bemoeit. Waarom heeft de commissie zich bemoeit met de herinrichting van een straat in Transvaal I?

De SP is verbaasd over de ingrijpende wijzigingen die deze commissie weet af te dwingen. De raad heeft in 2011 de bevoegdheden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit teruggebracht tot de wettelijke taken. Kort daarna is stilletjes de TACOR ingesteld. Voor zover de SP kan reconstrueren is dat in de maanden na de inperking van de taken van ARK gebeurt, maar zeker weten doen we het niet. Daarom de volgende vragen:

  • Wanneer is de TACOR precies ingesteld?
  • Waarom is ervoor gekozen dit niet expliciet met de raad te bespreken, wetende dat de raad minder regels wil voor de inrichting van de publieke ruimte?
  • Hierboven is het voor een specifiek geval gevraagd, maar hoe ziet het college in zijn algemeenheid de verhouding tussen de adviezen van deze commissie en de uitkomsten van burgerparticipatie?
  • Wat is de rol van het college in dit proces?
  • Onder wiens verantwoordelijkheid opereert de TACOR?
  • Hoe veel kost de commissie op jaarbasis?

Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel. 06-15042822

U bent hier