h

Reactie Leidse SP op bezetting moskee

9 februari 2015

Reactie Leidse SP op bezetting moskee

Afgelopen zaterdag stonden vijf personen op het dak van de moskee in aanbouw in Leiden Zuid-West. Ze zijn van een extreem-rechtse groepering die islam als een bedreiging ziet.

De SP in Leiden is sinds het bekend maken van de bouwplannen van deze moskee in gesprek gegaan met het bestuur van de moskee die nu nog aan de Rembrandtstraat zit (zie ook dit artikel, https://leiden.sp.nl/nieuws/2014/08/moskeebestuur-aan-het-woord). 

Anderhalve week geleden was de SP met een afvaardiging te gast bij een lezing over radicalisering in de andere moskee aan de Willem de Zwijgerlaan. De imam die daar sprak, een gastspreker uit Rotterdam, beseft heel goed dat de daden van geradicaliseerde moslims terug slaan op het hele geloof. Maar deze extremisten zijn niet representatief voor de islam. Zoals de imam het toen verwoordde: de islam is een vredelievend geloof. Radicalisering komt voort uit onwetendheid en verkeerde interpretatie van Koranverzen.

De personen die op het dak van de moskee in aanbouw stonden, scheren alle islamieten over één kam, zonder onderscheid des persoons. Zij wijzen bij voorbaat elke vorm van dialoog af, en genieten van hun publiciteit die op angst gebaseerd is.

De SP zal in dialoog blijven gaan met vertegenwoordigers van de islam. De SP zal in elk geval het voorbeeld blijven geven, in ons bestuur werken katholieken, protestanten, atheïsten en moslims  gebroederlijk met elkaar samen om een samenleving tot stand te brengen waar iedereen in wederzijds respect kan leven.

U bent hier