h

Goede alternatieven voor dure flop Morspoortgarage

7 januari 2010

Goede alternatieven voor dure flop Morspoortgarage

Julian van der Kraats Afgelopen dinsdag stond de geplande 'tijdelijke' garage op het Morspoortterrein weer op de agenda. De wijkvereniging Transvaal en een aantal bewoners presenteerden toen ook hun alternatieven. En die alternatieven waren niet van het slag 'NIMBY' (not in my backyard), maar waren juist heel constructief en meedenkend, met veel extra parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad in de wijk Transvaal. Deze alternatieven zijn veel goedkoper en ook op andere manieren aantrekkelijker. De SP waarschuwde dat het plan van PvdA-wethouder Witteman een dure flop zal worden, als het doorgaat.

Met dit plan is het bestemmingsplan voor de hele wijk Transvaal gemoeid, koopt de gemeente een marechausseekazerne van het Rijk, en wordt groen licht gegeven voor de aankoop van een demontabele metalen parkeergarage, die tien jaar op het Morspoort parkeerterrein moet komen staan. Na die tien jaar zou het iets verderop gelegen voormalige belastingkantoor gesloopt moeten worden, en het hele gebied opnieuw ontwikkeld worden.

De behandeling in de commissie was het vervolg op een eerdere vergadering, waarbij GroenLinks en de voltallige oppositie aan het begin van het onderwerp demonstratief de zaal verlieten. Reden daarvoor was het feit dat de bewoners van Transvaal niet de gelegenheid kregen om fatsoenlijk te spreken. Dankzij het uitstel dat het gevolg was van die aktie was er nu wel gelegenheid om alternatieven te presenteren.

Alternatieve plannen

Er werden twee alternatieve plannen gepresenteerd, zowel van de wijkvereniging Transvaal als van een aantal bewoners, met in hun midden iemand die ook stadsplanning doet in Amsterdam. Beide plannen hebben gemeen dat er zo veel mogelijk op maaiveldniveau geparkeerd wordt, en dat er dus geen demontabele metalen parkeergarage komt. Ook wordt in beide plannen de parkeergelegenheid 'gefaseerd' uitgebreid, dus groeiend bij gebleken behoefte. Het plan van de bewoners versterkt het groen ter plekke, en laat de auto's tussen het groen parkeren.


Parkeren in het groen...

Het plan dat door de bewoners werd ingediend lijkt de meeste kans te hebben. Er worden veel extra parkeerplaatsen gecreëerd (zij het minder dan met een meccano-garage), de wijk heeft er minder last van, en het ziet er aantrekkelijk uit. En dat laatste is ook niet onbelangrijk, op zo'n mooi punt van Leiden. Het plan wordt ook gesteund door de wijkvereniging Transvaal, en ook de ondernemers verenigd in de 'BV Leiden' zien het plan wel zitten wegens de snelle realiseerbaarheid en lage kosten. U kunt hier dat alternatieve plan downloaden.

Het alternatieve plan heeft ook als voordeel dat de gemeente niet zit met de marechausseekazerne, die met een parkeergarage op twee meter van de gevel moeilijk verhuurbaar zal zijn. In het alternatieve plan ligt er juist een kans om iets te doen met het gebouw waar bezoekers van onze stad iets aan hebben.

SP waarschuwt voor dure flop

De SP riep de andere partijen op om de geldverspilling te stoppen nu het nog kan. Een tijdelijke garage misstaat op die plek, is asociaal richting de buurt, en is lastig te bereiken met het drukke verkeer op de Morsweg. Bovendien zijn de financiën wazig (en dus riskant), en is het risico levensgroot dat de 'tijdelijke' garage helemaal niet zo tijdelijk is. In de publieke aanbesteding wordt notabene al rekening gehouden met 20 jaar!

Volgens de SP zijn slimmere investeringen mogelijk om meer parkeerplaatsen voor bezoekers te realiseren. De SP stelt al langer dat voor hetzelfde bedrag of minder een parkeerdek gebouwd kan worden op het Haagwegterrein. Van die lokatie is bewezen dat het werkt.

Donderdag 7 januari neemt de raad een definitief besluit.

Zie ook het dossier Stadsparkeerplan
Meer informatie: Julian van der Kraats, jvdkraats.sp@gmail.com, tel 06-15042822

U bent hier