h

Nieuws van de afdeling

12 april 2004

SP valt afbraakplannen aan

De geplande bezuinigingen van het College van B&W ter waarde van 9,6 miljoen euro zijn onaanvaardbaar, aldus de SP. Onder andere de kortingen op Natuur- en Milieu Educatie, conciërges op scholen en op het minimabeleid tastten rechtstreeks het sociale gezicht van Leiden aan. Bovenop de vele kritiek die al uit de stad is opgekomen, weet de SP waar het geld wél vandaan moet komen: uit Den Haag.

Lees verder
22 maart 2004

Filmavond

Vrijdag 26 maart, om 20.30 uur in de SPeer. Vertoond wordt de film "Die Ehe der Maria Braun",een film van Rainer Werner Fassbinder.

Lees verder
17 maart 2004

Bindende afspraken nodig voor een evenwichtige verdeling leerlingen over Leidse basisscholen

Naar aanleiding van de problematiek in het Leidse basisonderwijs rondom leerlingenaantallen wil SP-gemeenteraadslid, Birgitta Dolfing zo snel mogelijk een gesprek met de commissie Onderwijs en Cultuur alsmede met wethouder Hessing.

Lees verder
9 maart 2004

Het wel en wee van de gemeentelijke brandweer Leiden

Meer dan een jaar geleden werd een rapport over het reilen en zeilen bij de brandweerorganisatie ter kennisname naar de leden van de commissie Bestuur en Veiligheid gestuurd. Birgitta Dolfing vond dit veel te belangrijk om alleen even kennis van te nemen en vroeg om dit gewoon tijdens een vergadering te behandelen. Begin 2003 was het zover.

Lees verder
19 februari 2004

Jan on Tour

Dit jaar doet Jan Marijnissen elke maand een andere provincie aan voor werkbezoeken en debatten. Op donderdag 19 februari is de beurt aan Leiden. Het thema is, hoe kan het ook anders in een museum stad als Leiden, het veelbesproken idee om een Huis der Historie op te richten.

Lees verder
14 januari 2004

Cameratoezicht van de baan

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft in de vergadering van de commissie voor Bestuur en Veiligheid van dinsdag 13 januari aangegeven dat zij van mening is en blijft, dat overlast en criminaliteit bestreden dienen te worden door een preventieve en wijkgerichte aanpak van de politie in samenspraak met betrokken partijen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier