h

Nieuws uit 2009

13 januari 2009

Wat college doet bij Bar & Boos is bar en boos

Op 16 december 2008 heeft het college antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de SP-fractie over de beoordeling van het (bedrijfs)plan van aanpak van Cultureel Centrum Bar & Boos. Uit de antwoorden en informatie, die bij de SP in bezit is gekomen, blijkt dat het college zichzelf tegenspreekt, stukken achterhoudt en de raad verkeerd informeert. Reden voor raadslid Eva de Bakker om wederom kritische vragen te stellen.

Lees verder
10 januari 2009

College geeft verkeerde voorstelling van zaken bij renovatiekosten van Vrijplaats Koppenhinksteeg

In het voorjaar van 2008 besloot het Leidse gemeentebestuur de legalisering van de Vrijplaats Koppenhinksteeg te stoppen vanwege een financieel tekort van 3 ton. Uit informatie die de SP in handen heeft blijkt echter dat de begroting van de renovatie van de Vrijplaats op een verkeerde voorstelling van zaken berust. “Er worden kosten van twee panden doorberekend die niet tot de Vrijplaats behoren,” zegt Eva de Bakker, SP-raadslid. Bovendien heeft het college het kostenoverzicht niet openbaar willen maken ten tijde van de debatten. De Bakker: “Deze fouten zouden reden moeten zijn voor het college om het stopzetten van de legalisering te heroverwegen.”
Protest in 2008 tegen het stoppen van de legalisering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier