h

Nieuws uit 2009

23 maart 2009

Kredietcrisisdebat met SP-raadslid Julian van der Kraats

Op vrijdag 27 maart vindt in de Marinus van der Lubbe-zaal in de Koppenhinksteeg 2b te Leiden een publieksdebat plaats over de economische crisis. Het debat zal niet enkel gaan over de oorzaken van en "schuldigen" aan de crisis, maar ook over tegenmaatregelen en mogelijke oplossingen. Tevens zal de "bonuscultuur" onderwerp van gesprek zijn.
Deelnemers aan het debat zijn de politicoloog Rodrigo Fernandez uit Amsterdam, FNV vakbondsorganizer Herrie Hoogenboom, en SP-raadslid Julian van der Kraats.
Het debat vangt aan om 20:30 en is gratis toegankelijk.

Lees verder
22 maart 2009

Inspirerende avond over Gaza en internationaal recht

Op vrijdag de dertiende organiseerde de Leidse SP een open forum over Gaza en internationaal recht. Er kwamen zo'n 40 man op af, en er was een levendige discussie. Met name de discussie over wat mensen zelf kunnen doen om hun stem te laten horen tegen het onrecht in de Palestijnse gebieden was inspirerend.

Lees verder
19 maart 2009

Alternatieve locaties voor de vrijplaats? Slikken of stikken

Vorige week wees een meerderheid in de gemeenteraad een voorstel van de Vrijplaats Koppenhinksteeg, om het complex zelf te renoveren, samengevat in een motie van de SP, van de hand. Deze week hebben GroenLinks en PvdA een motie ingebracht om voor drie Vrijplaatsorganisaties een andere locatie te vinden. Tot verbazing van de coalitie (PvdA, CDA, VVD , GroenLinks) kwam de SP daarop met 4 wijzigingsvoorstellen. “We wilden de vinger op de vele zere plekken leggen, want de motie van de coalitie is gewoon een dreigement: het is slikken of stikken," aldus Louk Rademaker (SP).

Lees verder
17 maart 2009

NUON verkopen? Ze zijn nuts!

Dinsdag 3 maart heeft de SP samen met een groep sympathisanten NUON tot publiek bezit verklaard! Hieronder de foto's en een filmpje.

Lees verder
15 maart 2009

Opnieuw uitstel voor bedrijventerrein Oostvlietpolder

Voorlopig wordt niet begonnen met de aanleg van het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Ook nieuwe grondaankopen moeten eerst besproken in de gemeenteraad. Dat is het resultaat van een spoeddebat van de SP, D66 en ChristenUnie afgelopen donderdag. De aanleiding was de nieuwe informatie dat het niet mogelijk is om op de huidige Lammebrug een vierde rijbaan aan te leggen. Naar aanleiding daarvan dienen de Vrienden van de Oostvlietpolder waarschijnlijk volgende week een herzieningsverzoek in bij de Raad van State. De gemeente Leiden wacht dan op een eventuele heropening van de Raad van State van de rechtszaak over de aanleg van het bedrijventerrein.

De veel besproken Lammebrug.

Lees verder
15 maart 2009

Raad laat Vrijplaats weer vallen

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad gediscussieerd over een voorstel (motie) van de SP, mede ondertekend door Stadspartij Leiden Ontzet, Leefbaar Leiden en D66 om de Vrijplaats Koppenhinksteeg 2 maanden de tijd te geven. Bovendien zou het college in de tussentijd geen onomkeerbare stappen mogen nemen. Het college wil namelijk het complex zo snel mogelijk verkopen aan een hoogste bieder. De SP vroeg daarnaast het college met de Vrijplaats te spreken over hun nieuwe voorstel. Het college weigerde en de motie werd verworpen door PvdA, GroenLinks, VVD,CDA en ChristenUnie. “Dat is de zoveelste keer dat vroegere voorstanders van de Vrijplaats hen nu laten vallen en dat allemaal vanwege coalitiebelangen,” aldus raadslid Eva de Bakker.

Lees verder

Pagina's

U bent hier