h

Nieuws uit 2009

6 maart 2009

Open forum over Gaza en internationaal recht


De SP organiseert op vrijdag de dertiende een open forum over Gaza en het internationaal recht. De Nederlandse regering heeft het geweld van Hamas veroordeeld, maar dat van Israël goedgekeurd. Is dat op basis van internationaal recht, of op basis van hoe de belangen liggen? Wat is er eigenlijk gebeurd in Gaza, en wat zegt het internationaal recht daarover? En wat kunt u zelf doen? Deze vragen zijn onderwerp van het forum.

Lees verder
5 maart 2009

Bijeenkomst Stevenshof over RijnlandRoute

Op 26 februari organiseerde de wijkraad Stevenshof en hun werkgroep RijnlandRoute een voorlichtingsavond over de RijnlandRoute. De avond ging vooral over de alternatieven voor het tracé vlak langs de Stevenshof, en over de verdere planning.

de zaal zat helemaal vol

Lees verder
5 maart 2009

Grote problemen bij Stadsgehoorzaal door slecht contract

Onlangs werd bekend dat er wéér grote problemen zijn bij de verbouwing van de Stadsgehoorzaal. Dit keer komt het doordat de bouwer dreigt failliet te gaan. Dat is niet alleen vervelend voor de bouwer, maar het zou de gemeente ook heel veel geld kunnen kosten. Want volgens het bouwcontract dat wethouder Witteman (PvdA) in 2007 heeft gesloten betaalt de gemeente vooruit én zijn er geen garanties voor de gemeente bij financiële tegenvallers. Die risico’s heeft Witteman nooit aan de gemeenteraad verteld. Zelfs niet nadat de wethouder had beloofd alle risico's in lopende projecten bekend te maken. De SP en D66 hebben een spoeddebat aangevraagd over de kwestie, aanstaande dinsdag.

Lees verder
5 maart 2009

SP: ruim drie miljoen voor schijnveiligheid

Burgemeester Lenferink wil koste wat kost cameratoezicht mogelijk maken rond het Centraal Station. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft een rapport gemaakt en de gemeente Leiden heeft daarvoor een plan uitgewerkt. Cameratoezicht zou nodig zijn om terroristische aanslagen in Leiden te voorkomen. Het plan kost in totaal 3,2 miljoen euro, maar de onderbouwing van het plan ontbreekt volledig. De SP vindt dat het beschikbare geld op een hele andere manier kan en moet worden ingezet.

Lees verder
4 maart 2009

Leidse Hout toch in zijn geheel gemeentelijk monument

Een klein jaar geleden stelde de Leidse SP-fractie schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de Leidse Hout. Aanleiding was de beslissing van het college om het volkspark de Leidse Hout niet in zijn geheel, maar slechts gedeeltelijk tot gemeentelijk monument te verklaren. Dat was vreemd, omdat de Leidse Hout oorspronkelijk bestaat uit drie delen, die bij elkaar een geheel, een complex vormen. Nu, bijna een jaar later, heeft het college alsnog besloten de Leidse Hout in zijn geheel als gemeentelijk monument aan te merken. De SP is blij dat het college alsnog inziet dat extra bescherming nodig is, voor het hele park. Zo is het in de toekomst in zijn geheel goed beschermd!

Lees verder
27 februari 2009

Maak een vuist tegen uitverkoop NUON!

Op 3 maart om 19:30 organiseert de Leidse SP een demonstratie tegen de voorgenomen verkoop van de Leidse aandelen NUON. De demonstratie begint op het Stadhuisplein, en gaat dan naar de 'Gasfabriek' aan de Langegracht, waar NUON op spectaculaire wijze tot publiek bezit verklaard zal worden!

Lees verder

Pagina's

U bent hier