h

Nieuws uit 2021

24 februari 2021

Succes: SP moties aangenomen om het armoedebeleid toegankelijker te maken

Vorige week zijn er in de Gemeenteraad twee moties aangenomen van de SP om de barriéres voor de toegang tot het Maatwerkbudget als onderdeel van het armoedebeleid te verkleinen. Alle partijen behalve de VVD steunden ons voorstel.

Lees verder
13 februari 2021

Aanbesteding Leidse cultuursector moet van tafel

De Leidse SP-fractie is geschokt door het bericht dat het college van D66, GroenLinks en PvdA voornemens is aan te besteden in de Leidse cultuursector. Dat gaat ten koste laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke voorzieningen zoals de bibliotheek, cultuureducatie en muziek. De SP werkt samen met het CDA aan een voorstel dat het college oproept de voorgenomen aanbesteding in ieder geval uit te stellen tot na de corona-maatregelen, alternatieven voor de aanbesteding uit te werken en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten als het gaat om de Leidse cultuur. De SP opent vanaf heden een meldpunt, voor mensen die willen meedenken over de toekomst van de Leidse cultuursector.

Lees verder
13 februari 2021

Stop de bezuiniging op DZB Leiden

De SP is het roerig oneens met de plannen van College om de Leidse sociale werkvoorziening DZB af te bouwen en op termijn 4 miljoen euro te bezuinigen. De gemeente Leiden krijgt te weinig middelen van het Rijk, maar dat betekent wat de SP betreft zeker niet dat dit tekort ook gedicht moet worden door een organisatie die zo ontzettend belangrijk is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Lees verder
11 februari 2021

SP dient voorstellen in om het maatwerkbudget in Leiden toegankelijker te maken

Foto: SP Leiden

vorige week heeft ons Raadslid Thomas van Halm in de commissie twee voorstellen ingediend om het maatwerkbudget, dat tot nu toe totaal niet van de grond komt, beter beschikbaar en bereikbaar te maken. Het declaratiebugdet dat goed functioneerde was afgeschaft en daar kwam het maatwerkbudget voor in de plaats. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier