h

Nieuws uit 2010

17 februari 2010

Rademaker (SP) wint debat in Haagwegkwartier

Gisteravond organiseerde de Belangenvereniging Haagwegkwartier een verkiezingsdebat over de wijk. Zo kwamen de nieuwbouwplannen op het ROC-terrein, het gebrek aan groen en de parkeerproblemen in de wijk ter sprake. Acht partijen waren vertegenwoordigd, waaronder de SP met raadslid Louk Rademaker. Aan het eind van het debat riepen de aanwezige buurtbewoners SP'er Rademaker uit tot winnaar van het debat. Hij werd geroemd om zijn duidelijke en heldere standpunten.

SP-raadslid Louk Rademaker (rechts) aan het woord. Marion van Dongen (PvdA) en Ben Blankenstein (SLO) luisteren aandachtig.

Lees verder
17 februari 2010

Over de Rooie februari 2010: campagnespecial

Stem SP!In de vorige 'Over de Rooie' stond dat we klaar waren voor de verkiezingscampagne. Op dit moment zitten we er volop in. Dat betekent dat fractie en bestuur, bijgestaan door vele leden, elke dag bezig zijn ons Leidse SP-gedachtegoed te verspreiden.
Dat gebeurt in debatten in zaaltjes over allerlei onderwerpen en met allerlei groeperingen. We zijn iedere zaterdag in het centrum van Leiden op de markt te vinden, maar ook doordeweeks op de diverse wijkmarkten. En op twee zaterdagen eind februari trekt de SP als een soort A-team met campagnemateriaal langs de grote winkelcentra in Leiden.
Daarnaast trekken vele vrijwilligers door de wijken om huis-aan-huis te folderen.
Lees hierover meer in de meest recente uitgave van ons Leidse SP-ledenblad 'Over de Rooie'!

Lees verder
17 februari 2010

SP: Leiden moet af van districtsraden en écht werk maken van wijkgericht werken

In de commissievergadering bestuur en leefbaarheid van 11 februari j.l. heeft wethouder Van Woensel (VVD) aangegeven te willen kijken naar een andere manier van wijkgericht werken door de gemeente Leiden. De SP is daar erg blij mee, omdat de SP al veel langer pleit voor afschaffing van de huidige districtsraden. De districtsraden hebben tot doel om inwoners van Leiden invloed te geven in besluiten die te maken hebben met de eigen wijk. De gedachte achter de districtsraden is goed, maar de praktijk wijst uit dat veel wijkbewoners en vrijwilligers in buurtverenigingen ontevreden zijn over het systeem. De SP wil de wijk- en buurtverenigingen versterken, zodat individuele inwoners veel meer invloed hebben op hun leefomgeving.
SP-raadslid Han Dirks: 'Ik ben gelukkig met het feit dat nu ook de wethouder inziet dat het systeem van de districtsraden slecht werkt. De SP wil de wijkverenigingen versterken en zorgen dat iedere wijk een wijkvereniging heeft. Betrokkenheid van mensen bij de wijk moet van onderop komen, dat laat zich niet van bovenaf opleggen.'

Lees verder
16 februari 2010

Manifestatie tegen de zorgveiling een succes

Hoewel het zaterdag steenkoud was kwamen toch veel mensen naar het stadhuisplein om hun ongenoegen over het veilingsysteem voor de huishoudelijke zorg te uiten. De SP voert samen met het comite Zorgveiling Nee al langer actie tegen deze vergaande vorm van marktwerking in de zorg. SP-raadslid Roos van Gelderen: "Mensen dienen de vrijheid te hebben bij hun keuze voor een zorgaanbieder, het moet niet alleen om geld gaan. Ze moeten er ook op kunnen vertrouwen dat ze hun eigen hulp kunnen houden. En de mensen die dit belangrijke werk doen moeten fatsoenlijk betaald worden. Helaas staat dit alles onder druk door de zorgveiling”
Roos van Gelderen bij de manifestatiee Stop de Zorgveiling d.d. 10-2-2010
Roos van Gelderen (midden) spreekt de aanwezigen toe

Lees verder
16 februari 2010

Demonstratie voor behoud Vrijplaats goed bezocht

Zaterdag demonstreerden honderden sympathisanten van de Vrijplaats Koppenhinksteeg tegen de voorgenomen ontruiming. Namens de SP liep raadslid en woordvoerder Louk Rademaker mee in de optocht. Het protest bestond uit een lange stoet die vanaf de Koppenhinksteeg via de Herengracht, Haarlemmerstraat en de Breestraat naar het stadhuis liep. SP-raadslid Louk Rademaker wil dat de ontruiming, die pas toegestaan is na de laatste raadsvergadering, uitgesteld wordt tot na de verkiezingen. "Het is een goede democratische traditie dat er tussen de laatste raadsvergadering en de verkiezingen in geen onomkeerbare stappen genomen worden. We doen dan ook een beroep op alle Leidse politieke partijen om pas na de verkiezingen te zien of er nog draagvlak in de stad voor ontruiming is."

De demonstratie op de Herengracht.

Lees verder
16 februari 2010

Debat COC: gemeente moet actieve rol spelen

Tijdens het debat bij het COC op dinsdag 9 februari stond een aantal stellingen centraal: dat de gemeente actief beleid moet voeren t.a.v. emancipatie van HLBT’s (homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders), dat de gemeente bij sportverenigingen en binnen de eigen organisatie een HLBT-vriendelijk klimaat moet bevorderen. Maar liefst 10 partijen deden mee, we misten alleen de Christen Unie en de Partij van de Dieren. Voor de SP deed Roos van Gelderen, woordvoerder zorg, welzijn en jeugd mee.

Foto: Roos van Gelderen in het COC.

Lees verder

Pagina's

U bent hier