h

Nieuws uit 2013

17 oktober 2013

Politiek Café met gedeputeerde Rik Janssen op 1 november

gedeputeerde Rik Janssen

Niet alleen in de gemeente Leiden bestuurt de SP mee, ook in de hele provincie Zuid-Holland. Namens de SP is Rik Janssen gedeputeerde in het College van Gedeputeerde Staten (‘het dagelijks bestuur’) van onze provincie. Tot zijn portefeuille behoren milieu, bestuur, jeugdzorg en maatschappelijke participatie.

Lees verder
15 oktober 2013

SP wil duidelijkheid: hoeveel Leidse huurders betalen meer woonlasten dan redelijk is op grond van hun inkomen?

SP-raadslid Han Dirks in de Zeeheldenbuurt!De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W om duidelijkheid te krijgen over de situatie waarin Leidse huurders verkeren. De SP wil weten hoeveel huurders meer aan woonlasten kwijt zijn, dan volgens de normen aanvaardbaar is. Onderzoek uit Den Bosch bevestigt dat een toenemend aantal huurders meer aan woonlasten (huur, energie, gemeentelijke heffingen) kwijt is, dan zij op grond van hun inkomen aankunnen. Duo-raadslid Han Dirks: 'De SP maakt zich zorgen over de huurexplosie. De maandelijkse huur stijgt door de maatregelen van het kabinet en daardoor komen Leidse huurders in de knel. De SP wil voorkomen dat steeds meer huurders in armoede leven. Dat doen wij door te strijden voor betaalbare woningen.'

Lees verder
8 oktober 2013

SP Leiden draagt Roos van Gelderen voor als lijsttrekker

Het bestuur van de Leidse SP heeft wethouder Roos van Gelderen voorgedragen als lijsttrekker voor de raadsverkiezingen van maart 2014. Roos van Gelderen is als wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn geliefd om haar sociale en menselijke aanpak. Bovendien heeft ze de zorgveiling in de huishoudelijke hulp afgeschaft en gaat ze voorop in de strijd tegen marktwerking in de zorg. Komende zaterdag zal Roos van Gelderen van 1 tot 3 uur op de markt aanwezig zijn om in gesprek te gaan met Leidenaren.
SP-lijsttrekker Roos van Gelderen leest kinderen voor op De Mengelmoes.
SP-lijsttrekker Roos van Gelderen leest kinderen voor op De Mengelmoes.

Lees verder
4 oktober 2013

Ledenbijeenkomst 9 oktober over het programma

De afgelopen maanden zijn er meerdere bijeenkomsten geweest over het nieuwe Leidse verkiezingsprogramma voor maart 2014. Nu we alle ideeen verwerkt hebben is er aanstaande woensdag, 9 oktober, een ledenbijeenkomst over het eerste volledige conceptprogramma. Op deze avond worden alle onderwerpen tegelijk besproken. Er kunnen opnieuw ideeen of wijzigingen worden ingebracht.
Deze avond, die om 20 uur in de SPeer aan de Marnixstraat 18 begint, is alleen voor leden. Als u Leids SP-lid bent kunt u een mailtje sturen naar leiden@sp.nl, waarna u het concept opgestuurd krijgt. We verwachten wel dat u hier vertrouwelijk mee om gaat.
Op woensdag 6 november wordt het verkiezinsprogramma definitief vastgesteld.

Lees verder
30 september 2013

SP-wethouder stuurt brandbrief over Jeugdzorg met collega bestuurders

SP-wethouder stuurt brandbrief over Jeugdzorg met collega bestuurdersWethouder Roos van Gelderen (SP) heeft namens de 15 wethouders van de regio Holland Rijnland de noodklok geluid bij het kabinet. Uit berekeningen van gemeenten blijkt dat de bezuinigingen op de jeugdzorg maar liefst 10% hoger zijn dan verwacht. Dat is volgens de SP en de wethouders onverantwoord.
Eerder trok SP-raadslid Eva de Bakker al aan de bel om duidelijkheid te krijgen over de bedragen waarmee Leiden moet werken. 'Als in 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg mogen er geen kinderen tussen wal en schip vallen,' sprak De Bakker in de gemeenteraad. 'De bezuinigingen van de landelijke overheid zijn al enorm. Het is de vraag of de gemeente de jeugdzorg op een veilige en verantwoorde wijze kan uitvoeren, als er ruim een half miljard euro wordt bezuinigd op de meest kwetsbare kinderen en gezinnen.'

Lees verder
25 september 2013

Dankzij SP-inzet meer aandacht voor onderwijs bij reïntegratie

Naar aanleiding van vragen van SP-raadslid Louk Rademaker komt er weer meer aandacht voor opleidingen en onderwijs bij het reïntegratiebeleid. Samen met de werkzoekende wordt nu standaard een plan opgesteld om te kijken of een startkwalificatie haalbaar is en wat voor opleidingswensen iemand heeft. Rademaker: “Tweederde van de werklozen in Leiden hebben geen startkwalificatie. Dan is het praktisch onmogelijk om een reguliere baan te vinden. Maar deze mensen willen dolgraag werken! Daarom moeten wij investeren in opleidingen.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier