h

Nieuws uit 2013

12 november 2013

Betaalbaar wonen belangrijk speerpunt voor de SP in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

De Leidse SP fractie maakt zich sterk voor betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen. Daarom maakt de SP zich zorgen over de huurstijgingen die de afgelopen jaren keer op keer op huurders afkomen. Volgens de SP is er sprake van een 'Huurexplosie'. Uit recent onderzoek blijkt dat een toenemend aantal huurders in Den Bosch meer aan woonlasten kwijt is, dan verantwoord zou zijn op grond van hun inkomen. Uit ander onderzoek is gebleken dat in meerdere regio's sprake is van een wanverhouding in prijs per vierkante meter. Onder andere in Rotterdam kost een koopwoning per vierkante meter minder, dan een sociale huurwoning. Deze signalen vormen voor de SP de bevestiging dat het de verkeerde kant opgaat en heeft daarom vragen gesteld over de Leidse situatie. In aanloop naar nieuwe afspraken met de woningbouwcorporaties en de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 wil de Leidse SP de nodige informatie op tafel hebben. Een ieder moet de mogelijkheid hebben om te (blijven) wonen in Leiden, ongeacht het inkomen!

Lees verder
11 november 2013

Tuinvereniging Ons Buiten viert voetpad met de SP

Afgelopen zaterdag 26 oktober was een gedenkwaardige dag bij Tuinvereniging Ons Buiten: er werd gevierd dat het omstreden fietspad er niet zal komen. Vijf jaar lang hebben diverse leden van de vereniging geprobeerd het fietspad, wat de gemeente dwars door het volkstuincomplex wilde aanleggen, tegen te houden. De tuinvereniging is al vanaf het begin van de strijd geholpen door SP-raadslid Julian van der Kraats (SP) en D66-raadslid Timo Gubbens (D66). Uiteindelijke diende de SP samen met D66, GroenLinks en LL in de raadsvergadering van 19 september met succes een motie in om het fietspad definitief te stoppen. Daarmee komt een einde aan een jarenlange impasse tussen de volkstuinvereniging en de gemeente. Alexandra Schoenmaker, secretaris Ons Buiten en kandidaat-raadslid voor de SP: “Dit is nu de tweede keer dat het is gelukt!. De oudste tuinders die kunnen zich nog wel herinneren dat begin jaren ’70 dit ook al eens is gebeurd. Nu zijn we een generatie verder en is er opnieuw succes”.
Tuinvereniging Ons Buiten viert voetpad met de SP

Lees verder
10 november 2013

SP: loslaten harde eis sociale woningbouw Agnes-locatie verkeerd besluit

De Leidse gemeenteraad heeft in de vergadering van 7 november 2013 de harde eis voor sociale woningbouw losgelaten voor de woningbouwplannen in het Houtkwartier. Portaal heeft zich teruggetrokken voor dit project op de Agnes-locatie. Nieuwe ontwikkelaars kunnen hun plan indienen, maar zijn met instemming van een meerderheid van de gemeenteraad niet gebonden aan een minimale hoeveelheid betaalbare huur- of koopwoningen. Een wijzigingsvoorstel om de harde ondergrens van (slechts) 20 procent sociale woningbouw vast te houden van PvdA, Groen Links en SP heeft het niet gehaald. Dat komt vooral omdat D'66, VVD en CDA het aantal sociale huurwoningen op deze locatie laat bepalen door 'de markt', in plaats van duidelijke politieke voorwaarden te stellen. Het is niet ondenkbaar dat een ontwikkelaar die geen betaalbare woningen wil bouwen op deze locatie, uiteindelijk als winnaar uit de bus komt.

Lees verder
6 november 2013

SP Leiden stelt kandidatenlijst vast: ideale mix van ervaren en nieuw talent

Met een ruime meerderheid van de stemmen heeft de ledenvergadering van de Leidse SP de kandidatenlijst vastgesteld voor de raadsverkiezingen van 19 maart 2014. Als lijsttrekker is Roos van Gelderen gekozen. Zij is momenteel wethouder voor Jeugd, Zorg en Welzijn en is geroemd als één van de beste bestuurders van Nederland. Op de plaatsen 2 en 3 staan de huidige raadsleden Julian van der Kraats en Han Dirks. De eerste nieuwkomer is Alexandra Schoenmaker-van den Berg, secretaris van volkstuinvereniging Ons Buiten. Lijsttrekker Roos van Gelderen: “Ik ben trots op deze lijst en de steun van onze leden. Het thema van de verkiezingen zal zorg en welzijn worden, en veel van onze topkandidaten hebben daar ervaring mee. We zullen daarom laten zien dat de zorg in Leiden veel socialer kan, ondanks de bezuinigingen van Rutte en Samsom.”

Lees verder
5 november 2013

SP teleurgesteld in uitspraak rechtszaak vuilnismannen

De rechtbank heeft onlangs de gemeente Leiden gelijk gegeven in de zaak tussen de twee vuilnismannen en voormalige stakingsleiders bij Stedelijk Beheer enerzijds, en de gemeente anderzijds. De twee vuilnismannen en woordvoerders van de werkvloer zijn door de gemeente met strafontslag naar huis gestuurd, op beschuldiging van ernstig plichtsverzuim in de vorm van bedreiging en intimidatie. Daarop hebben de twee mannen dit besluit bij de rechter aangevochten, met hulp van de vakbond Abvakabo. De rechter vond het echter niet aangetoond dat het onderzoek naar de vermeende misdragingen vooringenomen was, en ook niet dat er geen sprake was van een goede hoor en wederhoor. Ook vond de rechter het niet aangetoond dat de hele procedure ingestoken is om twee kritische mensen van de werkvloer buiten te werken. SP-raadslid Julian van der Kraats: “Wij denken dat de rechter niet goed genoeg gekeken heeft naar de bewijzen en niet goed genoeg naar alle omstandigheden heeft gekeken. Anders was hij wel tot een andere conclusie gekomen”.

Lees verder
3 november 2013

Roos van Gelderen feliciteert duizendste taalduo

Gilde SamenSpraak Leiden heeft voor de 1000ste keer in zeven jaar een anderstalige gekoppeld aan een vrijwilliger met als doel samen Nederlands te spreken en elkaars cultuur te leren kennen. Het duizendste taalduo bestaat uit Carla Sleman uit Syrië en Barbera Hermans van het gilde. Wethouder Roos van Gelderen feliciteerde het duo met een bos bloemen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier