h

Nieuws uit 2013

19 december 2013

Bouw op Trekvaartplein begonnen

Eindelijk is begonnen met het opknappen van het Trekvaartplein!Na meer dan tien jaar wachten zijn dan nu toch de eerste nieuwe huisjes op het Trekvaartplein in aanbouw. Hiermee is een begin gemaakt aan een opknapbeurt voor het hele Trekvaartplein. De bouw zal in 5 verschillende fases uitgevoerd worden waarbij zowel huizen als standplaatsen zullen worden gebouwd. Ook heeft een gedeelte van de bewoners er voor gekozen om zelf een kavel te kopen en die zelf te bebouwen.
De SP is blij dat er eindelijk voortgang zit in het project, verder wil de SP nog regelen dat er een nieuw permanent buurthuis komt en dat het nutteloze project om een brug over de Haarlemmerstrekvaart als ontsluiting van de wijk Poelgeest te dienen wordt afgeblazen.
Fractievoorzitter Antoine Theeuwen: "We zijn al jaren bezig samen met de mensen van het Trekvaartplein om alles netjes geregeld te krijgen, ik wil iedereen bedanken en feliciteren die daar aan meegeholpen heeft."

Lees verder
15 december 2013

Meer betaalbare woningen in Leiden Noord: Van Voorthuijsen-locatie bewijs dat inzet van de SP loont!

Betaalbare woningbouw en voldoende aanbod van betaalbare woningen vormen een belangrijk speerpunt voor de Leidse SP. Steeds meer betrokkenen bij het Leidse woningbouwbeleid beginnen dat ook in te zien. Na vele jaren van aanhoudende inzet van de SP, kunnen zij niet anders dan erkennen dat betaalbare woningbouw noodzakelijk is, omdat er geen vraag is naar dure koop- of huurwoningen. Een concreet voorbeeld vormen de vernieuwde plannen voor de Van Voorthuijsen- locatie op de hoek Willem de Zwijgerlaan/Gooimeerlaan. Daar worden 178 sociale huurwoningen gebouwd als compensatie voor de sloop van goedkope, betaalbare huurwoningen in Leiden Noord.
 Van Voorthuijsen-locatie bewijs dat inzet van de SP loont!
Inmiddels is dat de zoveelste locatie in Leiden Noord waar door de strijd van de SP een haalbaar plan ligt met een toename van het totaal aantal sociale huurwoningen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. SP duo-raadslid Han Dirks: 'De wal keert het schip, keer op keer wordt de visie van de SP op woningbouw bevestigd. Er is veel vraag naar woningen die mensen kunnen betalen in plaats van dure woningen. Ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en andere betrokkenen kunnen niet anders dan hun plannen aanpassen. De inzet van de SP is al jaren duidelijk en die wordt nu beloond.'

Lees verder
15 december 2013

Leids College steunt Europese resolutie voor uitbreiding sociale woningbouw

Op voorstel van de SP heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om een Europese resolutie over sociale woningbouw te ondertekenen. Met deze resolutie spreken burgemeesters van Europese steden zich uit voor het behoud en het vergroten van het aantal sociale huurwoningen in hun stad. Daarnaast vinden zij dat sociale woningbouw de verantwoordelijkheid is van de landen zelf. De resolutie verwoordt het grote sociaal-maatschappelijke belang van betaalbare huisvesting en spreekt uit dat deze woningen voor een brede doelgroep beschikbaar moet zijn. SP-duoraadslid Han Dirks: Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad in navolging van het College de resolutie ook kan steunen. Dat zal blijken in januari 2014.

Lees verder
15 december 2013

SP op bezoek bij Stichting Exodus

SP op bezoek bij Stichting ExodusOp 28 november waren duo-raadslid Han Dirks en kandidaat-raadslid Natalie Wanga op uitnodiging van de Stichting Exodus bij hen op bezoek. Stichting Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en ondersteuning biedt aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-)gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land, of bij een maatje uit het Exodus-vrijwilligersnetwerk.

Lees verder
14 december 2013

SP stond vorige week zaterdag weer op de markt

Dat was even wennen voor de SP'ers vorige week. De vaste bezoekers aan de zaterdagmarkt zijn gewend dat de SP met twee tafeltjes op de markt staat, en zonder dak boven het hoofd. Dit keer hadden ze een kraampje tot hun beschikking.

Lees verder
13 december 2013

Kerstborrel

100% sociaal
2013 was voor SP Leiden een goed jaar. Dankzij onze wethouder en raadsleden én actievoerders op straat hebben we heel wat voor elkaar gekregen. Zo hebben we die belachelijke ´ringweg´ dwars door de Kooi tegengehouden. Er is een Leids mantelzorgakkoord gesloten, de zorgveiling is afgeschaft. We blijven vechten tegen onnodige sloop, zoals van de Zeeheldenbuurt, en vóór betaalbare woningen. We staan voor een sterk armoedebeleid in onze stad. De SP is en blijft 100% sociaal.
We wensen u een heel goed 2014! Het wordt een belangrijk jaar, met gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Helpt u mee Leiden socialer te maken? Dat kan al heel simpel door in februari de verkiezingsposter op te hangen achter een raam. Vertel vrienden en kennissen over het goede werk van de SP. U kunt extra posters en verkiezingsmateriaal voor hen aanvragen. Hebt u daarnaast zin iets actiever mee te doen met de campagne? Er valt van alles te doen: folderen, flyeren, plakken, een marktkraam bemensen. Veel handen maken licht werk en het is nog gezellig ook.
Maar allereerst nodigen we u graag uit voor onze kerstborrel en opening van de nieuwe tentoonstelling in ons partijpand De SPeer. Neem gerust introducés mee. We zien uit naar uw komst!

Lees verder

Pagina's

U bent hier