h

Nieuws uit 2013

13 december 2013

SPeerpunt De Kunst presenteert: Gerard Sendrey

Schilderij van Gerard Sendrey
Sendrey is de belichaming van het fenomeen 'outsider’ in de kunst. Vanaf zijn veertigste produceerde hij schilderijen en tekeningen, en hij werkte tientallen jaren in afzondering. Sendrey kreeg zijn eerste solotentoonstelling in 1979 in de Galerie du Fleuve, een kleine kelderruimte in Bordeaux. Binnen een jaar na zijn eerste tentoonstelling waren kunstwerken van Sendrey te vinden in vrijwel alle collecties van musea die Art Brut oftewel “Outsider Art” vertonen: in Lausanne, Neuilly, Brussel, New York, Milwaukee en Chicago. En nu is het werk van deze meester van de Outsider Art/ Art Brut te bewonderen op Marnixstraat 18, Leiden, bij de Socialistische Partij, afdeling Leiden. Sendrey exposeert momenteel in Japan, en hij was trots toen hij hoorde dat hij in de universiteitsstad Leiden in ‘SPeerpunt de Kunst’ exposeerde. De opening van de expositie ‘De magie van de kunstenaar’ is tijdens onze kerstborrel op 20 december.

Lees verder
4 december 2013

Leids College onderschrijft noodzaak toename betaalbare (huur-)woningen

De SP heeft antwoord gekregen op de schriftelijke vragen over de verhouding tussen sociale huurwoningen en koopwoningen in prijs per vierkante meter. Informatie over de gemiddelde vierkante meterprijs voor huurwoningen is niet beschikbaar. Toch leveren de antwoorden nieuwe aanknopingspunten voor het (woningbouw-)beleid in Leiden. Het college constateert dat een groot deel van de Leidse inwoners te maken heeft met achteruitgang in inkomen. Daarnaast onderschrijft het college de noodzaak om meer betaalbare huurwoningen te bouwen in Leiden! SP-duoraadslid Han Dirks: 'Eindelijk ontstaat er ruimte in de Leidse politiek om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. Fijn dat dit standpunt van de SP gedeeld wordt door VVD, D66 en CDA. Dat is een succes voor Leiden!'

Lees verder
28 november 2013

Landelijke actie tegen bezuinigingen op 30 november in Jaarbeurs Utrecht

Stop de Bezuinigingen! 30 novemberHet Comité Stop Bezuinigingen, een samenwerkingsverband van tientallen maatschappelijke organisaties, ondersteunt de campagne van de FNV voor koopkracht en echte banen. Het Comité Stop Bezuinigingen roept op om 30 november aan te sluiten bij de actie van de FNV. De actie is dan in de Jaarbeurs in Utrecht van 11 tot 15 uur.
De FNV stelt gratis busvervoer beschikbaar. Ook in Leiden is een halte geregeld. Deze halte is bij het Transferium aan de A44. Een andere opstapplek die voor leden in de Bollenstreek handig kan zijn is in Haarlem, aan het Woudplein.
De vertrektijd van de bus vanuit Leiden en Haarlem wordt vrijdag op dezelfde website bekend gemaakt.

Lees verder
28 november 2013

Uniek Leids Mantelzorgakkoord met SP-wethouder Van Gelderen

Afgelopen week hebben 13 partijen hun handtekening gezet onder Het Leids Mantelzorgakkoord. In dit akkoord staan de afspraken over de ondersteuning aan mantelzorgers en de mensen voor wie zij zorgen. Wethouder Roos van Gelderen (jeugd, zorg en welzijn) sprak haar waardering uit naar de samenwerkende partijen: “Samenwerking op deze schaal is uniek in Nederland. Ik hoop dat door de ondertekening van dit akkoord de kans op overbelasting van mantelzorgers wordt verkleind. Samen gaan we voor betere ondersteuning!”
Uniek Leids Mantelzorgakkoord

Lees verder
28 november 2013

Parkeren goed regelen!

Parkeren is een belangrijk onderwerp. Dat bleek niet alleen uit het aantal reacties dat de SP heeft gekregen op haar enquête deze zomer, maar ook uit de inhoud. Heel veel mensen hebben parkeeroverlast en willen dat de gemeente dat oplost. Maar er is ook een groot aantal mensen dat geen problemen ondervindt en dus ook niet een vorm van parkeerrestrictie wil zien, zeker niet als dat geld kost. Hoe die verhouding precies ligt wordt duidelijk uit de enquête: van de 938 geënquêteerden is 67% voorstander van een vorm van parkeerrestrictie, 25% is daar tegen en 8% heeft geen mening of is neutraal. Van de voorstanders van parkeerrestrictie ziet 74% liever een blauwe zone dan betaald parkeren. Uit de enquête zijn ook heel veel goede ideeën gekomen over hoe de gemeente de parkeersituatie in heel Leiden kan verbeteren. SP-raadslid Julian van der Kraats wil graag met die ideeën aan de slag: “Parkeren moet ook kunnen zonder overlast. Om daarvoor te zorgen is een combinatie van maatregelen nodig, waarbij een grotere blauwe zone in elk geval een belangrijk element is. Dankzij de enquête weten we nu nog beter wat precies de problemen per wijk zijn en hoe we die het beste op kunnen lossen.”

Lees verder
28 november 2013

Vast jongerencentrum in de Stevenshof

Dankzij de SP een vast jongerencentrum in de StevenshofDe gemeenteraad van Leiden is akkoord gegaan met een voorstel van wethouder Van Gelderen om een permanent 'jeugdhonk' te vestigen in de Stevenshof. Er is momenteel al een tijdelijke locatie, maar dankzij inspanningen van de SP en haar wethouder kan er een nieuwe en verantwoorde herstart worden gemaakt aan de Dobbedreef 1.
SP-raadslid Eva de Bakker: 'Ik ben blij dat na al die jaren een permanente oplossing is gevonden. Omwonenden en jongeren zelf hebben veel mogelijkheden om mee te denken over de inrichting van de nieuwe plek. Er is een beheergroep ingesteld die nu al bereikbaar is, al zal het nog een jaar duren voor het nieuwe jongerencentrum gereed is. Ik ben tevreden dat de wethouder heeft toegezegd dat eventuele hogere kosten niet ten koste zullen gaan van het jongerenwerk zelf. Het multifunctionele gebruik is daar een goede oplossing voor. Zo wordt leegstand voorkomen en kunnen kosten voor elektriciteit en huur worden gedeeld.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier