h

Nieuws uit 2017

27 juni 2017

SP steekt leraren basisschool hart onder de riem

Foto: SP

Vandaag was het zover. Op vrijwel iedere basisschool in Nederland werd tussen 8.30 en 9.30 gestaakt door juffen en meesters door geen les te geven. In Leiden bezochten SP-raadsleden en -bestuursleden twee scholen, de Pacelli- en de Morskringschool. De SP zet zich al jaren in voor de leerkrachten, in 2015 heeft de SP, samen met D66, een initiatiefwetsvoorstel gemaakt voor klassen met maximaal 23 leerlingen.

Lees verder
27 juni 2017

SP: ‘Universiteitscampus niet over de rug van huurders doordrukken’

Foto: Han Dirks

De Universiteit Leiden wil in het gebied van de Wittesingel-Doelencomplex een nieuw gebouw realiseren, ter vervanging van het bestaande Lipsiusgebouw. De universiteit heeft haar zinnen gezet op de ontwikkeling van een ‘Humanities Campus’ in dit deel van de Leidse binnenstad. Op diezelfde plek staan ook 58 sociale huurwoningen van woningbouwvereniging De Sleutels (Doelencomplex), die volgens de universiteit voor de bouw van de universiteitscampus zouden moeten verdwijnen. Nadat eerder de universiteit de leiding had en dit is vastgelopen heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om de regie over het project te voeren. De SP vindt deze uitgangspositie van het Leidse college voor het vervolg verkeerd.

Lees verder
22 juni 2017

Extra bedrag voor beschermen bomen

Foto: SP

In 2016 heeft de raad de bomenverordening veranderd en is hiermee op diverse punten verbeterd. Hierin is de Groene Kaart vastgesteld. De Groene Kaart is een overzicht van bomen in Leiden die de status beschermd hebben. Voorbeelden hiervan zijn bomen die erg oud zijn en zelfs tot monumentale bomen verklaard zijn. In de praktijk blijken de criteria die gehanteerd worden om bomen de status beschermd te geven onvoldoende, ook blijken niet alle gegevens van de bomen te kloppen. Reden voor het college om op 15 juni aan de raad een extra bedrag van 237.000 euro te vragen voor nader onderzoek en om de bomen te inventariseren.

Lees verder
20 juni 2017

Thema-avond over integratie 26 mei

SP-raadslid Ries van Walraven heeft op 26 mei jl. bezoekers van deze avond meegenomen in de wereld van integratie en inburgeringsexamens. Zij is docent Nederlands als tweede taal en weet als geen ander waarmee mensen die naar Nederland komen geconfronteerd worden.

Lees verder
19 juni 2017

SP kritisch over bouwplan Ananasweg

Op de hoek van de Lammenschans- en Ananasweg wil ontwikkelaar De Raad een omvangrijk bouwplan realiseren met 400 woningen, ter vervanging van eerdere plannen voor deze locatie. De gemeenteraad heeft op donderdag 15 juni jl. gesproken over dit aangepaste plan waarbij vooral aandacht was voor de gevolgen van dit bouwplan voor omwonenden en het type woningen dat gebouwd zou moeten worden.

Lees verder
19 juni 2017

SP stelt vragen over laatste onveilige balkons

Foto: Han Dirks

Vorige week is in het Leids Dagblad een artikel gepubliceerd met de titel ‘Laatste onveilige balkons’, waarin wordt aangegeven dat Portaal de balkons van woningen in de Corantijnstraat en Paramaribostraat heeft gestut. In het verleden heeft dezelfde problematiek zich voorgedaan in andere Leidse straten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier