h

Nieuws uit 2016

10 maart 2016

Nieuw duolid SP Leiden

Foto: SP

De SP Leiden heeft sinds deze week een nieuw duolid voor de gemeenteraad, Thomas van Halm. Thomas gaat de SP-fractie versterken in de vakcommissie voor Onderwijs en Samenleving, naast raadslid Ries van Walraven en duolid Mascha den Haan. In deze commissie worden onder andere alle onderwerpen die met zorg en welzijn te maken hebben behandeld. Lees hieronder een interview met Thomas.

Lees verder
10 maart 2016

Feest bij vluchtelingen

Vorige week organiseerden de vluchtelingen die verblijven aan de Wassenaarseweg een diner voor alle vrijwilligers, mensen van het COA en andere nieuwe Nederlandse vrienden. Dat was een hele toer, want er zijn niet echt voorzieningen om te koken in de tijdelijke opvang, en de mensen daar hebben natuurlijk nauwelijks geld.

Foto: SP
Lees verder
3 maart 2016

Vluchtelingen: de Leidse aanpak

De SP is voor menselijke hulp aan vluchtelingen. De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vanuit deze principes pleit de SP voor opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog, vervolging en geweld. Alle mensen die asiel aanvragen hebben recht op de eerste levensbehoeften zoals onderdak, medische zorg en eten. En omdat veel vluchtelingen niet zo snel of helemaal niet terug kunnen naar hun land moeten ze bovendien geholpen worden met inburgering, het leren van de taal en het vinden van (vrijwilligers)werk. Hoe sneller dit kan, hoe beter.

Lees verder
22 februari 2016

SP Leiden doet mee aan Superzaterdag in Den Haag

Foto: SP

Afgelopen zaterdag was de Leidse SP aanwezig bij de superzaterdag. In Den Haag had de SP een actie opgezet met landelijk voorzitter Ron Meyer. Hij kwam persoonlijk een handje helpen. Ook Kamerlid Sharon Gesthuizen deed mee aan de actie.

Lees verder
18 februari 2016

Politiek café met Europees parlementslid Anne-Marie Mineur

Foto: sp / sp.nl

Op vrijdag 4 maart ontvangt het politiek café van de SP Leiden Europees parlementslid Anne-Marie Mineur. Zij komt onder meer praten over haar werk in Brussel, de strijd tegen TTIP en het associatieverdrag met Oekraïne.

Lees verder
18 februari 2016

Nieuwe lichting SP-activisten

Foto: Ruben Verhasselt / eigen foto

Vanaf november 2015 werden eens per maand weer nieuwe en minder nieuwe leden ingeleid in de ins en outs van de Socialistische Partij. Raadslid Ries van Walraven en bestuurslid Ruben Verhasselt maakten hen thuis in de geschiedenis, de ideologie en het actievoeren - allerlei onderwerpen kwamen aan bod en de discussie was levendig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier