h

Nieuws uit 2016

21 januari 2016

Grote stappen realisatie Singelpark

De gemeenteraad van Leiden heeft bij de raadsvergadering van 21 januari twee belangrijke besluiten genomen over het Singelpark: hoe de route van het Singelpark eruit moet komen te zien, en een besluit over de aanleg van een nieuw park, het Energiepark. Dit nieuwe park komt te liggen naast de Gasfabriek aan de Langegracht.  SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: “Het Energiepark wordt niet alleen een heel mooi park, wat ook heel erg goed is is dat er voor gekozen is de daklozenopvang niet met een groot hek van het nieuwe park te scheiden, maar dat het beheer van het hele gebied gezamenlijk zal worden opgepakt. Een moedig en menswaardig besluit".

Foto: SP
Lees verder
21 januari 2016

Schriftelijke vragen SP over de aanleg van een brug op de verkeerde plaats

Op donderdag 14 januari 2016 is er begonnen met de aanleg van een brug die het Joop Vervoornpad zou verbinden met Voetbalvereniging Roodenburg. Een oplettende toezichthouder van Tuinvereniging Ons Buiten, wat daarnaast is gelegen, vertelde de personen die het aan het aanleggen waren dat er hier helemaal geen brug stond ingetekend in de projectplannen van de Tuin van Noord.

Lees verder
12 januari 2016

SP Leiden stelt vragen over werkdruk onderwijsgevenden in de regio

Steeds vaker verschijnen berichten in de media over de te hoge werkdruk voor onderwijsgevenden, zowel in het voortgezet als in het basisonderwijs. Staatsecretaris Dekker van Onderwijs en de Inspectie verwijzen naar de scholen zelf. Schoolleiders verwijzen naar het ministerie. Ries van Walraven, raadslid Onderwijs: "Al jaren vragen wij aandacht voor dit probleem. Het kan toch niet waar zijn dat het ministerie en de schoolbesturen elkaar voortdurend de Zwarte Piet toeschuiven?"

Lees verder
3 januari 2016

De beste wensen voor 2016

Het bestuur en de fractie van de Leidse SP wensen u en de uwen een heel gelukkig en gezond 2016! We hopen dat 2016 voor Leiden een goed jaar zal zijn. Wij gaan er in elk geval weer voor! We gaan verder werken aan het terugbrengen van de menselijke maat in de thuiszorg en de jeugdzorg. We gaan grote stappen zetten om Leiden groener en milieuvriendelijker te maken. En we gaan knokken tegen sloop van betaalbare woningen (zoals in de Kooi dreigt te gebeuren), en vóór renovatie en betaalbare nieuwbouw. En daarnaast gaan we weer veel interessante thema-avonden organiseren in de SPeer en daarbuiten. We hopen u bij één van die bijeenkomsten te zien!

Lees verder

Pagina's

U bent hier