h

Nieuws uit 2016

26 april 2016

Schriftelijke vragen SP over topsalarissen in publieke en semi-publieke instellingen

In het Leidsch Dagblad van 15 april stond een artikel over cijfers die bekend zijn geworden over topsalarissen boven de ministersnorm uit 2014. Volgens de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector is deze bezoldiging in 2014 maximaal 230.474 euro.

Lees verder
21 april 2016

Degelijk onderzoek naar verplaatsing busstation

Daar vroeg een motie van de PvdA en de SP om. De gemeenteraad heeft namelijk in 2012 besloten het busstation te verplaatsen van de voorkant naar de achterkant van het station. Op die manier ontstaat veel ruimte aan de voorkant voor nieuwe woningen, winkels en kantoren en vooral ook een qua verkeer minder chaotische toegang tot de stad. Maar als het busstation naar de achterkant verschuift ontstaan daar natuurlijk weer nieuwe problemen op plekken waar de verschillende verkeersstromen zich met elkaar mengen. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “De raad moet alle voor- en nadelen goed op een rijtje hebben tegen de tijd dat we een besluit voorgelegd krijgen. Ook moeten er zo veel mogelijk opties uitgewerkt worden met al hun voor- en nadelen, vooral als het gaat over hoe het openbaar vervoer zou komen te lopen”.

Lees verder
17 april 2016

ROOD Leiden helpt met verzamelen handtekeningen voor de steunbrief voor Leidse moskeeën

Als reactie op de haatbrieven die in maart naar de Leidse moskeeën van Imam Malik en Al Hijra waren gestuurd, kwam studente Flora Woudstra op het idee om een steun- of zelfs een soort liefdesbrief naar de moskeeën te sturen. Zo gezegd zo gedaan.

Foto: Chris de Waard / sleutelstad.nl
Thomas van Halm overhandigt de handtekeningen aan Abedel Bouzzit van de Imam Malik moskee. Foto: Chris de Waard, Sleutelstad.nlLees verder
15 april 2016

SP: 'Overlast verkamering voorkomen door strengere eisen aan vergunning'

Foto: Han Dirks
Tijdens de vergadering van 31 maart jl. heeft de Leidse gemeenteraad zich gebogen over de mogelijkheden om de overlast als gevolg van verkamering van panden (het verbouwen van een reguliere woning tot afzonderlijke kamers) te beperken. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft in dit kader de raad 6 mogelijke maatregelen voorgelegd, met het verzoek aan te geven welke opties verder uitgewerkt zullen worden door het college. De discussie in de gemeenteraad heeft ertoe geleid dat uiteindelijk 2 opties nader worden onderzocht.  De raad bepaald vervolgens aan de hand van dit onderzoek of daadwerkelijk strengere voorwaarden verbonden worden aan de vergunning voor verkamering. De SP vindt dat ook de andere mogelijkheden zouden moeten worden onderzocht, maar de fracties van VVD, CDA, Groenlinks en D66 hebben dat verhinderd.

SP-raadslid Han Dirks: 'Overlast als gevolg van verkamering is een belangrijk maatschappelijk probleem dat zich in meerdere Leidse wijken voordoet. De huidige situatie speelt Leidse huisjesmelkers in de kaart, maar is verder niet in het belang van particuliere woningeigenaren, studenten of arbeidsmigranten. De enige manier om hier iets aan te doen is om vooral in te zetten op strenge eisen voor vergunningverlening. Handhaving zonder noemenswaardige eisen aan een vergunning vooraf, is dweilen met de kraan open.'

Lees verder
6 april 2016

SP voert campagne voor Nee-stem bij referendum

Foto: SP

Als enige partij die actief campagne voert voor een Nee-stem kon de SP afgelopen zaterdag natuurlijk niet ontbreken.

Lees verder
6 april 2016

Europarlementariër Anne-Marie Mineur over TTIP en Oekraïne-referendum

Op vrijdag 4  maart kwam Anne-Marie Mineur naar de SPeer om te praten over het onderwerp waar ze in het Europees Parlement rapporteur voor is geworden. Een kort verslag.

Lees verder

Pagina's

U bent hier