h

Nieuws uit 2016

5 september 2016

Pilot: Debt? To No Debt

Er zijn in Nederland steeds meer mensen die schulden hebben, in vele gevallen problematische schulden waar men zonder professionele hulpverlening niet zelf uit kan komen.

Lees verder
5 september 2016

SP wil regionale samenwerking op basis van vertrouwen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een regionale toekomstvisie voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Bedoeling is om meer samen op te trekken in het oplossen van bestuurlijke zaken. Zo zijn er onlangs al afspraken gemaakt om de hoeveelheid winkelruimte te verminderen en wordt er  steeds meer samengewerkt op het gebied van Zorg en Sociale Zaken.

Lees verder
1 september 2016

SP blij met opschorting planvorming Sleutels voor De Kooi

Foto: Han Dirks

Woningbouwvereniging de Sleutels schort de planvorming voor de Centrale Blokken van de Kooi voorlopig op, in afwachting van een gemeentelijk besluit over de monumentale status van deze woningen. De maatschappelijke discussie, waarin de SP steevast een prominente positie inneemt als voorstander van behoud van deze woningen,  maakt dat de Sleutels deze beslissing heeft genomen. SP-raadslid Han Dirks: "Hopelijk komt de Sleutels tot inkeer, zodat de Kooi eindelijk wordt gerenoveerd."

Lees verder
22 augustus 2016

Schriftelijke vragen SP over verkoop sociale huurwoningen

De afgelopen dagen waren er bij NU.nl en bij NRC berichten over de verkoop van 15.000 sociale huurwoningen sinds 2013, aan beleggers, veelal buitenlandse beleggers. Zij vragen vaak de maximumhuurprijs dat soms wel 10% hoger ligt dan wat de corporaties vragen.

Lees verder
12 augustus 2016

SP Leiden ondersteunt acties Brandweer Leiden (Hollands Midden)

Foto: FNV / FNV Brandweeractie

Vrijdag 12 augustus voerde de beroepsbrandweer van Leiden ­Zuid en Leiden ­ Noord actie tegen de verhoging van hun pensioenleeftijd en een goede vroeg­vertrek-regeling. Zij verzamelden handtekeningen op het Stadhuisplein en bij de Hartebrugkerk.

Lees verder
10 augustus 2016

SP: Inzet bewoners Reigerhorst leidt tot draagvlak voor renovatiewerkzaamheden

Foto: Han Dirks

Woningcorporatie Portaal heeft in 2014 en 2015 werkzaamheden uitgevoerd aan 8 flats in de Leidse Slaaghwijk. Diverse bewoners hebben vervolgens de SP benaderd uit onvrede over de wijze waarop deze werkzaamheden door Portaal zijn uitgevoerd. De bewoners aan de Reigerhorst zijn toen niet akkoord gegaan met de voorwaarden voor de renovatie. Nu is er voldoende draagvlak om de werkzaamheden alsnog uit te voeren, nadat bewoners en Portaal aanvullende afspraken hebben gemaakt over de renovatie die vanaf september 2016 zal plaatsvinden. De SP is vanaf het eerste begin betrokken geweest bij dit proces en de oprichting van een bewonerscommissie voor de Reigerhorst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier