h

Nieuws uit 2016

11 oktober 2016

Begroting 2017 (1)

De raad sprak op 11 oktober over de begroting voor 2017. Dit deel van de bespreking was de algemene beschouwingen, later wordt de begroting meer in detail bespraken. Een aantal hoofdpunten uit de begroting zijn de transformatie op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning, duurzaamheid en biodiversiteit en wijkgericht werken. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: "De SP herkent zich goed in deze begroting. We zijn blij dat we zorg en welzijn volgens de menselijke maat vorm kunnen geven. Ook op allerlei andere plekken is de menselijke maat leidend". Lees hieronder de speech die Julian van der Kraats hield in de raad. 

Lees verder
7 oktober 2016

Schriftelijke vragen SP over gemalen autobanden op kunstgrasvelden

De SP-fractie heeft met ongerustheid kennisgenomen van de uitzending van Zembla op 5 oktober 2016. Hierin werd gesteld dat 90% van de kunstgrasvelden in Nederland gemalen autobanden bevat waarin meerdere zwaar kankerverwekkende stoffen zitten. Inmiddels overleggen gemeenten met het RIVM en er wordt meer onderzoek verricht naar eventueel schadelijke gevolgen van deze stoffen.

Lees verder
7 oktober 2016

SP Leiden presenteert resultaten onderwijsenquête werkdruk onderwijs

In februari heeft de raadsfractie van de SP alle schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs in Leiden een enquête gestuurd. Enkele tientallen leraren hebben de enquête ingevuld en met een aantal docenten
is nog verder gesproken. De resultaten zijn nu bekend.

Lees verder
2 oktober 2016

SP komt op voor hospice

Op 29 september stelde Ries van Walraven vragen in de gemeenteraad over de belastingaanslag voor hospice Issoria. Uit het antwoord van de wethouder Financiën, Marleen Damen, bleek dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn voor de gemeente om de heffing kwijt te schelden. SP, D66 en VVD gaan nu het College vragen alle hospices in Leiden te ondersteunen met een subsidie.

Lees verder
29 september 2016

Openbare ruimte binnenstad Leiden groener en duurzamer

De komende jaren gaat de openbare ruimte van de Leidse binnenstad flink op de schop. Door onder andere de komst van een ringweg en het besluit om meer openbaar vervoer en minder auto’s door de stad te laten gaan, zal de openbare ruimte op veel plekken opnieuw ingericht kunnen en moeten worden.Lees verder
25 september 2016

SP stelt vragen over belastingaanslag Hospice Issoria

Donderdag 29 september zal de Leidse SP vragen stellen, ook namens D66 en de VVD, over de enorme belastingaanslag (46.500 euro) die hospice Issoria heeft gekregen. Ries van Walraven zal het woord voeren namens de drie partijen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier