h

Nieuws uit 2009

7 juli 2009

Strijd tegen privatisering vuilnismannen in nieuwe fase

De commissie Bestuur en Leefbaarheid vergaderde afgelopen woensdag op de Admiraal Banckertweg over de mogelijke privatisering van de vuilnismannen. In aanwezigheid van zo'n zestig man personeel van Stedelijk Beheer hoorde de commissie eerst de insprekers. Zowel de werkvloer, de vakbonden als de OndernemingsRaad (OR) van de gemeente Leiden adviseerden in niet mis te verstane bewoordingen tegen de plannen. Er ligt ook nog een rapport van een onafhankelijk bureau. Daarin worden de plannen van de gemeente voor de privatisering zakelijk tegen het licht gehouden, met als resultaat een stuk met de titel “Beter ten halve gekeerd...”. De SP riep op om dit dwaze plan te stoppen, en gewoon werk te maken van de aanbevelingen van de werkvloer. Een ruime meerderheid van de raad koos echter toch voor de privatisering. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Dit is asociaal richting de vuilnismannen, en de stad Leiden wordt hier alleen maar slechter van. Dit plan kan geen en zal geen doorgang vinden. Want de werkvloer, de bonden, de OR en wij zijn samen sterker dan de falende wethouders die dit erdoor proberen te drukken”.

Lees verder
5 juli 2009

Woensdag 8 juli manifestatie voor behoud Vrijplaats Koppenhinksteeg

Aanstaande woensdag wordt er vanaf 18:30 een manifestatie georganiseerd door de Vrijplaats Koppenhinksteeg op het Stadhuisplein in Leiden. Dit gebeurt voorafgaand aan het spoeddebat dat de SP heeft aangevraagd. Het spoeddebat zal om ongeveer 21:30 uur beginnen. Kom naar de manifestatie, laat je stem horen en strijd mee tegen de verkoop van de vrijplaats!

Lees verder
5 juli 2009

Steeds meer gemeentes kiezen voor groene energie

Onlangs maakte de SP bekend dat zij de gemeente Leiden in 2030 volledig duurzaam wil zien. Vertrouwen op de grote energiebedrijven is dan niet genoeg, en ook andere gemeentes lopen daar tegenaan. Daarom kiezen steeds meer gemeentes voor een gemeentelijk energiebedrijf, dat bijvoorbeeld stadsverwarming levert, of helpt bij het plaatsen van zonnecellen. Ook nemen steeds meer gemeentes en provincies deel in 'coöperaties' die schone energie produceren. Volgens de SP zal Leiden ook soortgelijke stappen moeten zetten, als het écht groen en duurzaam wil worden.

Lees verder
5 juli 2009

Buurthuis Trekvaartplein moet blijven

Woonwagencentrum Trekvaartplein wordt na jaren en jaren vertraging eindelijk opnieuw ingericht. Bij alle plannenmakerij hebben de SP en andere partijen er op gehamerd dat het buurthuis daar moet blijven. In een vorige raadsvergadering is toegezegd door het college van Burgemeester en Wethouders dat, vóór het definitieve besluit bekend zou zijn, bekend zou worden gemaakt hoe dat eruit zou moeten zien en wat het zou gaan kosten. Helaas bleek dat er vrijwel geen werk is gestoken in een nieuw buurtcentrum, en er werd zelfs beweerd dat er geen geld meer is voor een buurthuis. De SP zal bij het definitieve besluit in de raad van 7 juli met wijzigingsvoorstellen komen.
de Rolleman
het huidig buurthuis De Rolleman

Lees verder
5 juli 2009

Zuid-West groen en leefbaar!

Afgelopen woensdag behandelde de commissie Ruimte en Bereikbaarheid een visie op de toekomst van Leiden Zuid-West. Daar gaat veel gesloopt en gebouwd worden, en er gaat geschoven worden met sportvelden en groen. De SP riep opnieuw op om niet alleen te praten over nieuwe gebouwen, groen en water. Maar om ook een sociale visie te ontwikkelen, een visie op het leven in Zuid-West, die leidend moet zijn voor alle ruimtelijke plannen. SP-raadslid Louk Rademaker: “We zien vooral veel mooi getekende doorsneden en plattegrondjes. Maar de ruimtelijke beslissingen die we moeten gaan nemen gaan over meer dan alleen bouwen. Het gaat juist om de mensen, en het oplossen van de problemen die kenmerkend zijn voor de samenleving van Zuid-West.”
De Korte Vliet
luchtfoto van de Korte Vliet, genomen vanaf Voorschoten

Lees verder
5 juli 2009

SP-Leiden beleeft zonovergoten middag op markt

De SP wil graag ook buiten verkiezingstijd weten wat de kiezer wil. Dus stond de SP op 4 juli op een snikhete zomermiddag op de Leidse markt. De raadsleden Eva de Bakker, Louk Rademaker en Roos van Gelderen folderden met de Leidse SPecial over Verkeer & Vervoer, en deelden de immer populaire tomaatvormige rode pannensponsjes uit. Deze vonden zoals iedere keer gretig aftrek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier