h

Nieuws uit 2009

16 oktober 2009

Witteman geofferd; privatisering stadsbeheer nog niet van de baan

Tijdens een spoeddebat legde wethouder Witteman (PvdA) officieel zijn rol als onderhandelaar over de privatisering van het stedelijk beheer neer. Hij werd de kop van jut voor het college, dat daarmee nog steeds probeert de privatisering door te drukken. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Witteman is teruggefloten omdat hij wilde samenwerken met de vakbonden. Dat is hem niet in dank afgenomen. Hiermee is de gevreesde escalatie nog dichterbij gekomen.”

Fractievoorzitter Antoine Theeuwen op werkbezoek bij het stadsbeheer in mei 2008.

Lees verder
16 oktober 2009

Sloop of renovatie alleen als 70% van bewoners instemt

Vanavond heeft de Leidse gemeenteraad een nieuwe procedure vastgesteld voor sloop- en nieuwbouw van betaalbare woningen. Op voorstel van de SP zal nu niet automatisch ingestemd worden met sloop of renovatie als 70% van bewoners niet heeft ingestemd. SP-raadslid Louk Rademaker: “Eindelijk worden bewoners serieus genomen. Zij zijn het belangrijkste in sloop- en renovatieplannen!”

Lees verder
15 oktober 2009

SP organiseert meldpunt Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten

Bent u oudere, chronisch ziek of gehandicapt? Heeft u inkomensdaling door de nieuwe regels rond de belastingaftrek voor ziektekosten en de nieuwe wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG)? Laat het ons weten!
Sinds 1 januari 2009 is er bezuinigd op ziektekosten voor chronisch zieken en gehandicapten. De SP krijgt veel signalen dat er veel mensen enorm nadeel hebben door de nieuwe regeling en vraagt iedereen zijn ervaringen te melden! Klik hier voor het meldpunt.

Lees verder
15 oktober 2009

SP start stickeractie 'Steun Stadsbeheer'

De SP in Leiden is een actie begonnen tegen de geplande privatisering van de gemeentelijke dienst Beheer Openbare Ruimte (Stadsbeheer). Hier vallen bijvoorbeeld de vuilnisdienst en de plantsoenendienst onder. De partij heeft stickers gedrukt tegen de privatisering en roept Leidenaren op deze sticker op hun vuilnisbak te plakken.

Lees verder
13 oktober 2009

SP: gemeente overschrijdt termijnen Wet Openbaarheid Bestuur

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) door inwoners van Leiden. Volgens de SP worden de wettelijke termijnen waarop het college van B&W moet besluiten ver overschreden. Bovendien vraagt de SP zich af of van willekeur sprake is in het behandelen van verschillende indieners van Wob-verzoeken.

Lees verder
13 oktober 2009

Leidse SP haalt honderden handtekeningen op voor de '65 blijft 65' actie!

Zaterdag stond de Leidse SP weer op de markt. Thema was de landelijke actie '65 blijft 65', die als doel heeft dit kabinet van het onzalige plan af te helpen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier