h

Nieuws uit 2009

8 november 2009

Begroting verkeer en vervoer: college zit op zijn handen

Onlangs werd de begroting verkeer en vervoer voor 2010 behandeld. Die gaat (weer) vooral over de grote projecten. Al het andere wordt daardoor naar de achtergrond gedrukt. Dat blijkt ook wel uit een vergelijking met de begroting van 2009. Want daar staan, afgezien van de grote projecten, ongeveer dezelfde plannen in: “meer fietsparkeerplaatsen in het centrum”, '”stimuleren gebruik openbaar vervoer”, enzovoorts. Van al die plannen is het afgelopen jaar vrijwel niets terecht gekomen. SP-verkeerswoordvoerder Julian van der Kraats: “Het college zit op zijn handen, en is alleen maar bezig met haar eigen projecten. Ze laten kans op kans liggen om de echte problemen op te lossen”.

Lees verder
8 november 2009

Kandidatenlijst raadsverkiezingen van 3 maart 2010 vastgesteld

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan, en de SP-Leiden staat klaar met een sterk team. Bij de algemene ledenvergadering van 28 oktober jl. is de definitieve lijst vastgesteld. Op nummer één tot en met zes staan alle huidige raadsleden. SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Het hele team gaat door, en dat is niet voor niets. We werken uitstekend samen, en iedereen heeft zin in een volgende periode. Leiden is hard toe aan een bestuur dat luistert en samenwerkt, en wij weten hoe we daar invulling aan moeten geven”.

Lees verder
6 november 2009

SP-Leiden staat morgen weer op de Leidse markt!

De Leidse SP-leden zijn morgen weer op de Leidse markt te vinden! Vanaf 12.00 staat het kraampje op de hoek van de Haarlemmerstraat en de Lange Mare.

Lees verder
4 november 2009

Laatste stand van zaken Centrum voor Jongeren in Leiden

Zoals bekend is de SP samen met een groot aantal organisaties bezig met het oprichten van een stedelijk centrum voor jongeren. SP-raadslid Roos van Gelderen is de initiatiefnemer: "Op dit moment zijn we bezig met het zoeken van een geschikte locatie en het zoeken van voorbeelden elders in het land, waar we mensen mee naar toe kunnen nemen om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, als je maar wilt... Kortom, we zitten niet stil en blijven geloven in het belang van een stedelijke voorziening voor jongeren, die in een stad als Leiden natuurlijk eigenlijk niet zou mogen ontbreken."

Lees verder
1 november 2009

Van Gelderen: "Niet bezuinigen op welzijn!"

De behandeling van de begroting 2010 is begonnen, eerst in de afzonderlijke commissies, daarna nog in de Raad. In de commissie Onderwijs en Samenleving (O&S) van donderdag 29 oktober jl. stond vooral de voorgenomen bezuiniging op diverse onderdelen van het welzijnsbeleid centraal. SP-raadslid Roos van Gelderen, woordvoerder voor Jeugd, Zorg en Welzijn, doet verslag.

Lees verder
23 oktober 2009

Stadsbeheer staakt één dag

Afgelopen woensdag heeft het stadsbeheer het werk één dag neergelegd. Dat betekende onder andere dat het huisvuil niet werd opgehaald. De staking is het gevolg van wat de afgelopen dagen is gebeurd: er leek een akkoord te zijn over uitstel van de privatisering, maar daar werd op teruggekomen door het college. Voor de werknemers is de maat nu vol. Zij willen dat verder gepraat wordt over het plan om de dienst zelf de gelegenheid te geven de dienstverlening te verbeteren, in plaats van privatisering van hun dienst. De SP steunt de eisen van de werknemers en de vakbonden.
staking stadsbeheer Leiden 21 oktober 2009 Antoine Theeuwen
SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen (midden) in gesprek op de Admiraal Banckertweg

Lees verder

Pagina's

U bent hier