h

Nieuws uit 2009

11 oktober 2009

SP-succes om ‘100m2-eis’ te schrappen maakt betaalbare woningbouw makkelijker

Ook al wil de Leidse politiek de komende jaren nog steeds meer slopen dan nieuwbouwen, toch is er af en toe een lichtpuntje te bespeuren in de sociale volkshuisvesting. Bij de raadsvergadering van 24 september werd op voorstel van de SP de zogenaamde ‘100 vierkante meter-eis’ afgeschaft. Daardoor wordt het vanaf nu veel makkelijker en betaalbaarder om sociale woningen te bouwen.

Lees verder
9 oktober 2009

SP-Leiden staat morgen weer op de Leidse markt!

De Leidse SP is morgen, zaterdag 10 oktober, weer op de Leidse markt te vinden! De SP'ers staan van 12.00 tot 16.00 op het Waaghoofd, naast het bruggetje richting de Haarlemmerstraat.

Lees verder
5 oktober 2009

SP-Tweede Kamerlid stelt vragen over Koppenhinksteeg

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft schriftelijke vragen gesteld over de panden aan de Hooglandse Kerkgracht en de Koppenhinksteeg in Leiden. Volgens de SP in Leiden is er sprake van onrechtmatige staatssteun van de gemeente bij de verkoop van de panden. Daarom heeft de SP in Leiden een klacht ingediend bij de Europese Commissie, die er momenteel onderzoek naar doet. Het college van B&W in Leiden weigert echter de verkoopprocedure stil te leggen tot er een uitkomst is van het onderzoek. De SP in de Tweede Kamer wil dat gemeenten niet weg kunnen komen met dergelijke schimmige verkoopprocedures met gemeenschapsgeld. Ronald van Raak vraagt ondermeer hoe het toezicht is geregeld op staatssteunmaatregelen vanuit het ministerie ven Binnenlandse Zaken.

Lees verder
1 oktober 2009

Huisvesting van maatschappelijke organisaties in Leiden onder druk: waar is de visie?

Roos van GelderenEen stad als Leiden heeft vele maatschappelijke organisaties die goed en belangrijk werk doen, vaak met veel vrijwilligers en tegen een minimum aan inzet van middelen. Dat is een goede zaak en moet vooral ook zo blijven. Sterker nog, dit zou op vele manieren maximaal moeten worden ondersteund door de gemeente. Huisvesting van zulke organisaties is daarbij van groot belang en iets waar organisaties zich geen zorgen over zouden moeten maken. Huisvesting moet gewoon goed geregeld en betaalbaar zijn, zodat dit soort organisaties al hun energie kunnen richten op het uitvoeren van activiteiten.
(Een opiniestuk van SP-raadslid Roos van Gelderen.)

Lees verder
25 september 2009

Schimmig spel rond RijnlandRoute

Onlangs werd bekend dat het provinciebestuur, met gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) voorop, er verschillende agenda's op nahoudt als het over de RijnlandRoute gaat. Er zijn verschillende presentaties gegeven door de gedeputeerde. Colleges van de gemeenten die betrokken zijn bij de Rijnlandroute kregen hierdoor andere informatie dan de statenleden en burgergroepen. De colleges kregen veel informatie over de goedkoopste variant van de RijnlandRoute, de statenleden en burgergroepen kregen een presentatie waarin alle alternatieven nog open leken. D66, SP en GroenLinks in de provincie hebben daarom opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten.
RijnlandRoute Stevenshof

Lees verder
24 september 2009

Collegepartijen kiezen voor escalatie, niet samenwerking; staking stadsbeheer dreigt

De mogelijke privatisering van het beheer van de openbare ruimte lijkt te gaan leiden tot een grote puinhoop. Bij de raadsvergadering van vanavond riep de SP eerst het college van Burgemeester en Wethouders op om niet te kiezen voor verdere escalatie. Toen die geen gehoor gaven, vroeg de SP ook de raad om te kiezen voor samenwerking in plaats van conflict. De motie die de SP daarover indiende riep op tot het stoppen met de privatisering, en in plaats daarvan te gaan luisteren naar het personeel hoe het beter kan. Die motie haalde het niet, want de PvdA, de VVD, het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie stemden tegen. Daarmee is een staking van onder andere de vuilnismannen vrijwel onvermijdelijk geworden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier